คปภ.ร่วมมือสวิสรี จ่ายเคลมข้าวนาปี

วันที่ 02 ต.ค. 2561 เวลา 10:26 น.
คปภ.ร่วมมือสวิสรี จ่ายเคลมข้าวนาปี
คปภ.ถกรีอินชัวเรอส์ บริษัท สวิส รี เล็งใช้ระบบบริหารความเสี่ยงใหม่ จ่ายเคลมประกันข้าวนาปี

นายสุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เปิดเผยภายหลังการหารือร่วมกับผู้บริหารของบริษัท สวิส รี (รีอินชัวเรอส์) ว่า ได้มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์เกี่ยวกับการดำเนินการของบริษัทในการบริหารจัดการความเสี่ยง และแนวทางการลดช่องว่างด้านความคุ้มครอง ผ่านทาง นโยบายการชดใช้ค่าเสียหาย (Indemnity Policy) ที่เป็นการให้ความคุ้มครองตามความเสียหายที่แท้จริงตามหลักการประกันวินาศภัยทั่วไป

นอกจากนี้ ยังมีเรื่องของการประกันภัยที่อ้างอิงพารามิเตอร์ (Parametric Insurance) ที่เป็นการให้ความคุ้มครองเมื่อเกิดความเสียหายถึงระดับตามที่กำหนดไว้ โดยไม่ต้องรอผลสุดท้ายว่ามีความเสียหายเท่าใด ซึ่งความคุ้มครองในรูปแบบดังกล่าวได้ขยายตัวเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะความเสี่ยงภัยในรูปของมหันตภัยต่างๆ และจะช่วยให้ผู้เอาประกันภัยได้รับการชดใช้ความเสียหายได้เร็วขึ้นกว่าการที่ต้องรอให้ความเสียหายผ่านพ้นไปเรียบร้อยก่อน

“เรื่องการประกันภัยในรูปแบบของการอ้างอิงพารามิเตอร์นี้ จะเป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงเกณฑ์การกำหนดค่าสินไหมทดแทนกรณีการประกันภัยข้าวนาปีของไทยได้” นายสุทธิพล กล่าว

ทั้งนี้ ยังได้มีการหารือกับผู้บริหาร บริษัท มิวนิค รี เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์การรับประกันภัยต่อผลิตภัณฑ์พืชผลที่ประสบความสำเร็จในประเทศต่างๆ เช่น ประเทศสหรัฐอเมริกา อินเดีย โดยยกตัวอย่างของประกันภัยพืชผลหลายแห่งที่คุ้มครองภัยที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร โดยอาศัยข้อมูลจากยอดรวมของผลผลิตใน ปีก่อนๆ ว่า มีปริมาณประมาณการเท่าใด และหากในปีปัจจุบันผลผลิตมีการลดต่ำลงมาแล้ว ก็จะให้ความคุ้มครอง