เมืองไทยฯปรับ แบบยูนิตลิงค์ เจาะตรงลูกค้า

วันที่ 28 ก.ย. 2561 เวลา 07:25 น.
เมืองไทยฯปรับ แบบยูนิตลิงค์ เจาะตรงลูกค้า
เมืองไทยประกันชีวิตปรับโฉมยูนิตลิงค์ใหม่ หวังตรงกลุ่มเป้าหมาย ด้านอลิอันซ์เจาะกลุ่มสุขภาพเด็ก แบบเหมาจ่าย คุ้มครอง 1.2 ล้าน/ปี

นายสาระ ล่ำซำ กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต (MTL) เปิดเผยว่า บริษัทได้ปรับปรุงแบบประกันชีวิตควบการลงทุนหรือยูนิตลิงค์ ให้มีความทันสมัยและสามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายมากขึ้น ตลอดจนช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการสื่อสารไปยังกลุ่มลูกค้า ง่ายต่อการจดจำ รวมทั้งยังสร้างการรับรู้อีกด้วย

ทั้งนี้ แบบประกันภัยเมืองไทยยูนิตลิงค์ 1 (ชำระเบี้ยประกันภัยรายงวด) จะใช้ชื่อว่า โครงการ mDesign ซึ่งเป็นแบบประกันที่มีความยืดหยุ่นเปิดโอกาสให้ลูกค้าสามารถออกแบบเป้าหมายชีวิตที่สอดคล้องกับความต้องการในทุกช่วงชีวิต ขณะที่แบบประกันภัยเมืองไทยยูนิตลิงค์ 1 (ชำระเบี้ยประกันภัยครั้งเดียว) ใช้ชื่อว่า โครงการ mOne ซึ่งบ่งบอกลักษณะเด่น คือ การชำระเบี้ยประกันภัยครั้งเดียว ซึ่งจะมีการเปิดตัวภาพยนตร์โฆษณาชุดใหม่ด้วย

น.ส.พัชรา ทวีชัยวัฒนะ รองกรรมการ ผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายบริหารการตลาด และสื่อสารองค์กร บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต กล่าวว่า บริษัทได้เปิดตัว "ประกันสุขภาพเด็กเหมาจ่าย" เพื่อช่วย แบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลลูกเมื่อเจ็บป่วยได้อย่างครอบคลุม เนื่องจากวัยเด็กเป็นวัยที่มีความต้องการความคุ้มครองด้านสุขภาพที่สูง  และแบบประกันสุขภาพเด็กนี้ก็กลายเป็นที่นิยมมากขึ้นและมีอัตราการเคลมที่สูง ซึ่งแบบประกันดังกล่าว มีค่าเบี้ยรายปีเริ่มต้นที่ 29,554 บาท ด้วยวงเงินความคุ้มครองสูงสุด1.2 ล้านบาท/ปี