คนภูธรทำประกันภัยยังต่ำ

วันที่ 25 ก.ย. 2561 เวลา 07:20 น.
คนภูธรทำประกันภัยยังต่ำ
คปภ.ซุ่มลงพื้นที่ อ.โนนสัง จ.หนองบัวลำภู มึนทำประกันต่ำ ทั้งคุ้มครองข้าวนาปี ยัน พ.ร.บ.รถมอเตอร์ไซค์

นายสุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เปิดเผยว่า จากการลงพื้นที่ชุมชนบ้านโนนสัง ต.โนนสัง อ.โนนสัง จ.หนองบัวลำภู พบว่า ในพื้นที่ อ.โนนสัง มีจำนวนรถจักรยานยนต์ที่จัดทำประกันภัยภาคบังคับหรือประกัน พ.ร.บ. ประมาณ 49% ซึ่งเป็นอัตราที่น้อยกว่าอำเภออื่น ขณะเดียวกันมีการเกิดอุบัติเหตุทางถนนจำนวนมาก เนื่องจากประชาชนไม่เข้าใจถึงความสำคัญของการทำประกันภัย พ.ร.บ.

นอกจากนี้ เกษตรกรในพื้นที่ให้ความสำคัญในการทำประกันภัยข้าวนาปีน้อยมาก เนื่องจาก อ.โนนสังเป็นพื้นที่รับน้ำใต้เขื่อนอุบลรัตน์ เห็นได้จากปี 2560 มีเกษตรกรทำประกันภัยข้าวนาปี 4,416 ราย พื้นที่ 43,457 ไร่ แต่พอมาปี 2561 มีเกษตรกรทำประกันภัยข้าวนาปี 48 ราย พื้นที่จำนวน 611 ไร่ อีกทั้งในพื้นที่มักเกิดอุทกภัย อันเนื่องมาจากร่องมรสุม พาดผ่าน ทำให้ผลิตผลทางการเกษตรและบ้านเรือนประชาชนได้รับความเสียหายอย่างต่อเนื่อง

"คปภ.จะเร่งรณรงค์ให้ความรู้กับประชาชนในพื้นที่ อ.โนนสัง ให้ตระหนักถึงความสำคัญต่อการนำระบบประกันภัยเข้ามาบริหารความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งประกันภัยประเภทที่กฎหมายบังคับและประกันภัยประเภทสมัครใจ เช่น การรณรงค์ให้รถจักรยานยนต์ทำประกันภัย พ.ร.บ.ในส่วนกรมธรรม์ภาคสมัครใจ เช่น กรมธรรม์ประกันภัยสำหรับรายย่อยหรือไมโครอินชัวรันส์หรือประกันภัย 100 และประกันไมโครอินชัวรันส์ 200 ซึ่งเหมาะกับประชาชนผู้มีรายได้น้อยในชุมชนบ้านโนนสูง ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล (พีเอ) ประกันสุขภาพ ประกันชีวิต ประกันอัคคีภัย รวมทั้งการทำประกันภัยข้าวนาปีอีกด้วย" นายสุทธิพล กล่าว

อย่างไรก็ตาม การลงพื้นที่ชุมชนบ้านโนนสังในครั้งนี้มีความแตกต่างจากการลงพื้นที่ตามโครงการ คปภ. เพื่อชุมชนในครั้งก่อนๆ เนื่องจากมีการจัดกิจกรรมด้านประกันภัยเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบาย คปภ. อาทิ กิจกรรม ประกันภัย พ.ร.บ. 100% เพื่อรณรงค์ให้รถจักรยานยนต์ทุกคันทำประกันภัย พ.ร.บ.

ทั้งนี้ การลงทุนพื้นที่ดังกล่าว คปภ.ใช้รูปแบบ Mobile Insurance Unit หรือศูนย์บริการประชาชนด้านการประกันภัยเคลื่อนที่แบบครบวงจร เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์บทบาทหน้าที่ของ คปภ. และให้ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ประกันภัยที่เกี่ยวข้องกับชุมชน ให้ความช่วยเหลือและรับเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการประกันภัย