เอไอเอขยับรื้อโครงสร้าง ปฏิบัติการ

วันที่ 18 ก.ย. 2561 เวลา 09:17 น.
เอไอเอขยับรื้อโครงสร้าง ปฏิบัติการ
เอไอเอปรับโครงสร้างฝ่ายปฏิบัติการใหม่ ดัน "อลิสา" คุม 7 สายงาน มีผล 20 ก.ย.นี้

แหล่งข่าวจากบริษัท เอไอเอ ประเทศไทย เปิดเผยว่า บริษัทได้ปรับโครงสร้างของฝ่ายปฏิบัติการใหม่ เพื่อเพิ่มประสิทธิให้ภาพมากขึ้น และได้แต่งตั้งนางอลิสา สิมะโรจน์ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารตัวแทนประกันชีวิต เป็นประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ มีผลตั้งแต่วันที่ 20 ก.ย. 2561

ทั้งนี้ จะมี 7 หน่วยงานหลักอยู่ในฝ่ายนี้ ประกอบด้วย 1.ฝ่ายดำเนินงานประกันและบริการ ผู้ถือกรมธรรม์ 2.ฝ่ายสนับสนุนการดำเนินงานประกัน 3.ฝ่ายสินไหมประกันชีวิต 4.ฝ่ายสนับสนุนการพิจารณารับประกัน 5.ฝ่ายระบบดำเนินงานประกัน 6.ฝ่ายการแพทย์

สำหรับหน่วยงานที่ 7 ฝ่ายปฏิรูปและพัฒนากลยุทธ์ปฏิบัติการ เป็นหน่วยงานใหม่ที่ดูแล 3 หน่วยงาน คือ ฝ่ายปฏิรูปและพัฒนากลยุทธ์ปฏิบัติการ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของฝ่าย ครอบคลุมการจ่ายและรับเบี้ยประกัน การพิจารณาสินไหม การพิจารณารับประกัน รวมไปถึงบริการด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวกับงานประกัน

"ฝ่ายปฏิรูปและพัฒนาฯ มีความสำคัญต่อภาพรวมของฝ่ายปฏิบัติการอย่างมาก จึงได้ย้ายหน่วยงานพัฒนากระบวนการทำงานและกลยุทธ์ปฏิบัติการ ศูนย์ดูแลลูกค้า และศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ มาอยู่ภายใต้สังกัดนี้ด้วย" แหล่งข่าวเปิดเผย