ไทยประกันจับกบข.

วันที่ 11 ก.ย. 2561 เวลา 09:16 น.
ไทยประกันจับกบข.
ไทยประกันชีวิตเจาะกลุ่มสมาชิก กบข. เปิดตัว 2 ผลิตภัณฑ์ใหม่ ช่วยบริหารเงินก้อนหลังเกษียณ

นายอภิรักษ์ ไทพัฒนกุล กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไทยประกันชีวิต เปิดเผยว่า ในช่วงปลายปีนี้บริษัทได้เปิดตัวแบบประกันใหม่ 2 แบบ ที่เหมาะกับสมาชิก กบข. และครอบครัว ที่ต้องการบริหารเงินก้อน ไม่ว่าจะเป็นเงินบำเหน็จหรือเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่ได้รับ เพื่อเป็นหลักประกันรายได้ให้เพียงพอกับค่าใช้จ่ายหลังเกษียณ อายุ พร้อมรับสิทธิลดหย่อนภาษีสูงสุดถึง 3 แสนบาท

ทั้งนี้ ประกอบด้วย แบบเกษม บำนาญ A1 ที่ได้รับเงินบำนาญทุกปี ปีละ 12% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ตั้งแต่ครบรอบปีกรมธรรม์แรก เสมือนมีรายได้ต่อเนื่อง กรณีเสียชีวิตรับเบี้ย ที่ชำระมาแล้ว หักด้วยเงินบำนาญที่บริษัทจ่ายไปแล้ว และแบบเกษมบำนาญ A65 รับเงินบำนาญทุกปี ปีละ 12% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ตั้งแต่วันครบรอบปี กรมธรรม์ที่ครบอายุ 65 ปี จนถึงวันครบกำหนดสัญญา กรณีเสียชีวิตแบ่งความคุ้มครองออกเป็น 2 ช่วง คือ เสียชีวิตช่วงก่อนรับเงินบำนาญ รับ 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย หรือมูลค่าเงินเวนคืน ขึ้นกับจำนวนที่มากกว่า และ เสียชีวิตช่วงรับเงินบำนาญ จะได้รับเบี้ยที่ชำระ หักด้วยเงินบำนาญที่บริษัทจ่ายไปแล้ว

"ปัจจุบันมีสมาชิก กบข.และครอบครัว ที่ทำประกันกับเรารวม 6.52 แสนกรมธรรม์ เป็นเบี้ยกว่า 10,424 ล้านบาท จึงมั่นใจได้ว่าแบบประกันใหม่นี้จะตอบสนองเรื่องการวางแผนทางการเงินของลูกค้าได้เป็นอย่างดี" นายอภิรักษ์ กล่าว

บทความแนะนำ