เบี้ยประกัยชีวิตฉลุย3.5แสนล้าน ยอดรวม7เดือนปีนี้

วันที่ 06 ก.ย. 2561 เวลา 09:07 น.
เบี้ยประกัยชีวิตฉลุย3.5แสนล้าน ยอดรวม7เดือนปีนี้
ธุรกิจประกันชีวิตเบี้ย 7 เดือน ยังพุ่ง ทำได้ 3.5 แสนล้าน โต 4.7% ด้าน คปภ.เผยแผนครึ่งปี ยังเข้มยกระดับมาตรฐานทุกช่องทางขาย

นายพิชา สิริโยธิน ผู้อำนวยการบริหารสมาคมประกันชีวิตไทย เปิดเผยว่า ในช่วง 7 เดือนแรกปีนี้ (ม.ค.-ก.ค.) ธุรกิจประกันชีวิตมีเบี้ยรับรวมทั้งสิ้น 3.58 แสนล้านบาท เติบโตเพิ่มขึ้น 4.7% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยแยกเป็นเบี้ยรับรายใหม่ 1.03 แสนล้านบาท และเบี้ยรับปีต่อไป 2.55 แสนล้านบาท

สำหรับอัตราความคงอยู่ของกรมธรรม์อยู่ที่ 84% ถือว่ายังอยู่ในระดับที่ค่อนข้างดี แสดงถึงผู้เอาประกันชีวิตให้ความสำคัญต่อการประกันชีวิตตลอดมา รวมถึงบริษัทประกันชีวิตแต่ละบริษัทได้มีการพัฒนาแบบของผลิตภัณฑ์ออกมาแข่งขันกันอย่างต่อเนื่อง จึงเป็นทางเลือกสำหรับผู้บริโภคที่จะได้รับประโยชน์สูงสุด

นายสุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) กล่าวว่า ในช่วงครึ่งปีหลังนี้ คปภ.มีแผนยกระดับการให้บริการและพฤติกรรมในการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง โดยเพิ่มความเข้มข้นในการกำกับดูแลคนกลางประกันภัย ซึ่งเป็นช่องทางที่สำคัญในการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ประกันภัย

"เราจะมีการปรับปรุงกติกาในการขายผลิตภัณฑ์ประกันภัย ตลอดจนระบบตรวจสอบการปฏิบัติงานของคนกลางประกันภัย เพื่อให้ประชาชนเกิดความมั่นใจในกระบวนการขายและการดูแลกรณีเกิดปัญหาในเรื่องประกันภัย ซึ่งรวมถึงการตรวจสอบและออกสุ่มตรวจสำนักงานตัวแทนประกันภัยและสำนักงานนายหน้าประกันภัย โดยจะมีการบูรณาการการทำงานร่วมกันทั่วประเทศ และยังจะเชิญบริษัทประกันภัยมาเพื่อหารือถึงแนวทางการดำเนินธุรกิจและการควบคุมคุณภาพการเสนอขายผลิตภัณฑ์ประกันภัย รวมทั้งรับทราบประเด็นปัญหาในการดำเนินธุรกิจอีกด้วย" นายสุทธิพล กล่าว

สำหรับธุรกิจประกันวินาศภัยในช่วงครึ่งปีแรกที่ผ่านมา (ม.ค.-มิ.ย.) ทำเบี้ยได้ 1.14 แสนล้านบาท เติบโต 5.2% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยช่องทางขายผ่านนายหน้ายังคงมีเบี้ยรับโดยตรงสูงสุดที่ 66,548 ล้านบาท เติบโต 6% และคิดเป็นสัดส่วน 58% ของเบี้ยรับโดยตรงรวมทุกช่องทาง

อย่างไรก็ตาม รองลงมาเป็นช่องทางการขายผ่านธนาคารที่มีเบี้ยรับโดยตรง 15,754 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วน 13.7% มีอัตราการขยายตัวโดดเด่นที่ 11% และการขายผ่านช่องทางตัวแทนที่มีเบี้ยรับโดยตรงเป็นอันดับ 3 จำนวน 15,438 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วน 13.5% ลดลง 6.8% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน

นอกจากนี้ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้ประชาชนผู้บริโภคในยุคดิจิทัล ทาง คปภ.ได้พัฒนาแอพพลิเคชั่น "รอบรู้ประกันภัย" ที่ให้ดาวน์โหลดได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย เพื่อให้ข้อมูลที่สำคัญเกี่ยวกับการประกันภัย รวมถึงสามารถตรวจสอบว่าตัวแทน/นายหน้าที่เข้ามาเสนอขายประกันภัยได้รับใบอนุญาตจากนายทะเบียน หรือถูกเพิกถอนใบอนุญาตไปแล้วหรือไม่

เครดิตภาพ เฟซบุ๊ก สมาคมประกันชีวิตไทย