เลิกลงทุนกัมพูชา

วันที่ 23 ส.ค. 2561 เวลา 06:51 น.
เลิกลงทุนกัมพูชา
กรุงเทพประกันภัย ประกาศยกเลิกการลงทุนธุรกิจประกันชีวิตในกัมพูชา

นางศรีจิตรา ประโมจนีย์ เลขานุการบริษัท บริษัทกรุงเทพประกันภัย แจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ว่า บริษัทได้ยกเลิกการเข้าร่วมทุนในบริษัท กรุงเทพประกันชีวิต (กัมพูชา) หรือ Bangkok Life Assurance (Cambodia) : BLAC ตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของ BLAC ซึ่งเดิมจะเข้าลงทุนในสัดส่วน 15% ของทุนจดทะเบียน คิดเป็นเงินลงทุน 1.05 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 33.77 ล้านบาท

ทั้งนี้ จะคืนใบอนุญาตการประกอบธุรกิจต่อรัฐมนตรีกระทรวงเศรษฐกิจและการคลัง กัมพูชา และมีขั้นตอนการดำเนินการต่างๆ ตามที่กฎหมายของประเทศกัมพูชากำหนดต่อไป

สำหรับการยกเลิกการลงทุนดังกล่าวไม่ได้ส่งผลกระทบต่อฐานะการเงิน และผลการดำเนินงานของบริษัทแต่อย่างใด

ม.ล.จิรเศรษฐ ศุขสวัสดิ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต กล่าวว่า บริษัทได้ยกเลิกการลงทุนในบริษัท กรุงเทพประกันชีวิต (กัมพูชา) เช่นกัน ซึ่งเดิมมีสัดส่วนการถือหุ้น 52% ของทุนจดทะเบียน หรือคิดเป็นเงิน 3.64 ล้านดอลลาร์ หรือประมาณ 116.48 ล้านบาท เนื่องจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทกรุงเทพประกันชีวิต (กัมพูชา) ได้มีมติให้เลิกกิจการ และได้ยื่นหนังสือขอเลิกการประกอบกิจการตั้งแต่วันที่ 20 ส.ค.ที่ผ่านมา อย่างไรก็ตาม ไม่กระทบต่อการดำเนินงานของบริษัทแต่อย่างใด

ข่าวที่เกี่ยวข้องในอดีต