คปภ.ลงดาบถอนตัวแทนทำผิดกติกา

วันที่ 02 ส.ค. 2561 เวลา 07:16 น.
คปภ.ลงดาบถอนตัวแทนทำผิดกติกา
คปภ.เพิกถอนใบอนุญาตเพิ่ม ไตรมาส 2 โดนอีก 11 ราย รวมครึ่งปีแรก 25 ราย

นายสุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เปิดเผยว่า ในช่วงไตรมาส 2 ที่ผ่านมา (เม.ย.-มิ.ย.) ได้มีคำสั่งเพิกถอนใบอนุญาตตัวแทน/นายหน้าประกันภัย รวมจำนวน 11 ราย ประกอบด้วยตัวแทนประกันชีวิต 10 ราย และนายหน้าประกันวินาศภัย 1 ราย ซึ่งเมื่อรวมกับไตรมาสแรกที่ผ่านมามีผู้ที่ถูกเพิกถอนใบอนุญาต 14 ราย รวมครึ่งปีแรกมีผู้เพิกถอนใบอนุญาตทั้งหมด 25 ราย

ทั้งนี้ ผู้ที่ถูกเพิกถอนใบอนุญาตจะไม่สามารถกระทำการเป็นตัวแทน/นายหน้าประกันภัยหรือขอรับใบอนุญาตใหม่ได้ภายใน 5 ปี นับแต่วันที่ถูก เพิกถอนใบอนุญาต หากฝ่าฝืน ต้องระวางโทษจำคุกหรือปรับ หรือ ทั้งจำทั้งปรับ ส่วนสาเหตุของการ กระทำความผิดในครั้งนี้เกิดขึ้นใน 2 ลักษณะ คือ เมื่อได้รับชำระเงินค่าเบี้ยจากผู้เอาประกันภัยแล้ว ไม่ได้นำเงินค่าเบี้ยส่งให้บริษัท และมีการปลอมลายมือชื่อและแก้ไขข้อมูลของผู้เอาประกันภัย

"เราได้จัดระเบียบเพื่อคัดกรองผู้กระทำผิดกฎหมายออกจากระบบ ทั้งการตรวจสอบข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานพิสูจน์ยืนยัน จนเข้าสู่กระบวนการลงโทษอย่างเคร่งครัดด้วยการเพิกถอนใบอนุญาต" นายสุทธิพล กล่าว

ข่าวที่เกี่ยวข้องในอดีต