เอ็มเอสไอจีลุยไอที เร่งปั๊มเบี้ยออนไลน์

  • วันที่ 21 ก.ค. 2561 เวลา 10:03 น.

เอ็มเอสไอจีลุยไอที เร่งปั๊มเบี้ยออนไลน์

เอ็มเอสไอจีรุกเบี้ยออนไลน์ จับมือนิด้าฯ โบรกเกอร์ ขายผ่านเว็บไซต์

นายรัฐพล กิติศักดิ์ไชยกุล กรรมการผู้อำนวยการ บริษัท เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย (ประเทศไทย) เปิดเผยว่า บริษัทได้ร่วมกับ บริษัท นิด้า อินชัวรันส์ โบรคเกอร์ เพิ่มช่องทางขายออนไลน์ใหม่ผ่านเว็บไซต์ Askpauls.com  ทั้งนี้มีเป้าหมายเป็นผู้นำด้านดิจิทัลในธุรกิจประกันภัย  ซึ่งได้ลงทุนไปมากกว่า 150 ล้านบาท เพื่อปรับปรุงและพัฒนาเทคโนโลยีต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นในการให้บริการลูกค้า

นายนิคม เสาร์แก้ว กรรมการ ผู้จัดการ บริษัท นิด้า อินชัวรันส์ โบรคเกอร์ กล่าวว่า ได้เปิดทดลองตลาดเว็บไซต์ Akpauls.com มาตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมา ซึ่งได้รับการตอบรับที่ดีมาก 6 เดือนที่ผ่านมา ให้ความคุ้มครองกับผู้เอาประกันภัยไปแล้วมากกว่า 3,200 ราย หรือมากกว่า 2,000 กรมธรรม์ ส่วนมากเป็นประกันภัยการเดินทาง สำหรับเป้าหมายแบ่งเป็น 3 ระยะ ภายในสิ้นปีนี้ตั้งเป้าเบี้ยประกันไว้ที่ 15 ล้านบาท ในขณะที่เป้าหมายระยะกลางภายใน 3 ปี ต้องมีเบี้ยประกันที่ 50 ล้านบาท และภายใน 5 ปี มีเบี้ย 100 ล้านบาท

ข่าวอื่นๆ