กลุ่มโรงแรมหนุนเก็บประกันฟื้นความเชื่อมั่นนักท่องเที่ยว

วันที่ 09 ก.ค. 2561 เวลา 07:53 น.
กลุ่มโรงแรมหนุนเก็บประกันฟื้นความเชื่อมั่นนักท่องเที่ยว
สมาคมโรงแรมไทยขาน รับแนวคิดรัฐ เก็บค่าต๋งนักท่องเที่ยวเข้าไทย 40 บาททำประกัน แนะชี้ แจงชัด หวั่นกระทบการตัดสินใจ          น.ส.ศุภวรรณ ถนอมเกียรติภูมิ นายกสมาคมโรงแรมไทย (ทีเอชเอ) เปิดเผยว่า ภาคเอกชนเห็นด้วยกับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ที่อยู่ระหว่างพิจารณาและผลักดันแนวทางการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการดูแลความปลอดภัยสำหรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ ที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทย ในภาคบังคับคนละ 30-40 บาท เพื่อซื้อประกันภัยคุ้มครองความปลอดภัย แต่ยอมรับว่ากรณีนี้มีทั้งข้อดีและข้อเสีย          ทั้งนี้ ข้อดีที่เกิดขึ้นจะช่วยส่งผลให้นักท่องเที่ยวเกิดความเชื่อมั่น ซึ่งปัจจุบันการเดินทางของนักท่องเที่ยวเริ่มเป็นการท่องเที่ยวแบบอิสระ หรือกลุ่มเอฟไอที เพิ่มขึ้นต่อเนื่อง ซึ่งจะมีทั้งกลุ่มที่ซื้อประกันและไม่ซื้อประกันเดินทางปะปนกันมา ต่างจากการเดินทางแบบกลุ่มทัวร์ จะมีการซื้อประกันให้กับนักท่องเที่ยว ซึ่งหากมีการเก็บค่าประกันทุกกลุ่ม ก็จะเป็นการช่วยลดปัญหาการสูญเสียงบประมาณในการชดเชยและช่วยเหลือ กว่าปีละ 200 ล้านบาท          ขณะเดียวกันอาจมีข้อเสียด้านจิตวิทยา โดยเฉพาะกลุ่มนักท่องเที่ยว ที่เดินทางมาพร้อมครอบครัว หรือ นักธุรกิจที่เดินทางเข้ามาในไทยเป็นประจำ จะยินยอมพร้อมที่จะจ่ายหรือมีความ รู้สึกอย่างไร และอาจทำให้เกิดการเบี่ยงเบนการตัดสินใจ ย้ายการท่องเที่ยวไป ในประเทศอื่นๆ ที่ไม่มีค่าธรรมเนียม เช่น สิงคโปร์ มาเลเซีย เวียดนาม และ สปป.ลาว          "แม้ว่าค่าใช้จ่ายจำนวน 30-40 บาท/คน ไม่ใช่เงินจำนวนมากนัก แต่อาจกระทบต่อจิตวิทยาของนักท่องเที่ยวที่เดินทางหากมีการนำไปเปรียบเทียบกับประเทศ อื่นๆ ซึ่งหากภาครัฐนำค่าธรรมเนียมดังกล่าวไปแฝง และไม่เจาะจง รวมถึงมีการชี้แจงค่าใช้จ่ายให้กับนักท่องเที่ยวรับทราบ ก็เชื่อว่าอาจได้รับการตอบรับที่ดีได้" น.ส. ศุภวรรณ กล่าว          อย่างไรก็ตาม แนวทางการจัดเก็บจะทำเฉพาะกลุ่มนักท่องเที่ยวที่ชื่นชอบกิจกรรมผจญภัย หรือทุกรายที่เดินทางเข้ามา ในประเทศ ภาครัฐจะต้องพิจารณาอย่างรอบคอบถึงจุดประสงค์ของเงินที่นำไปใช้จ่าย ซึ่งอาจนำไปตั้งกองทุนช่วยเหลือดูแลรักษาในยามเจ็บป่วยหรืออุบัติเหตุ เช่นเดียวกับประเทศอื่นๆ ที่มีมาตรการช่วยเหลือ นักท่องเที่ยวผ่านกองทุนต่างๆ

ข่าวที่เกี่ยวข้องในอดีต