ชีวิตที่สูญเสีย...ไม่มีสิ่งใดชดเชยได้ ประกันเพียงช่วยให้ผู้อยู่ข้างหลังตั้งหลัก

  • วันที่ 06 ก.ค. 2561 เวลา 20:25 น.

ชีวิตที่สูญเสีย...ไม่มีสิ่งใดชดเชยได้ ประกันเพียงช่วยให้ผู้อยู่ข้างหลังตั้งหลัก

โดย วารุณี อินวันนาเมื่อวันที่ 5 ก.ค.2561 ที่ผ่านมา เกิดความสูญเสียที่สร้างความสะเทือนใจให้กับครอบครัวผู้ที่จากไป และคนไทยถึง 3 เหตุการณ์ เรือ 3 ลำล่ม ที่จ.ภูเก็ตมีผู้เสียชีวิต 40 ราย และมีผู้ได้รับบาดเจ็บจำนวนมาก เครื่องบินตรวจการณ์ บ.ท.17 ของกองทัพบก ตกที่ จ.แม่ฮ่องสอน มีนายทหารเสียชีวิต 3 นาย จ่าเอกสมาน กุนัน นักทำลายใต้น้ำจู่โจมนอกราชการ ซึ่งเสียสละช่วยลำเลียงขวดอากาศเข้าสนับสนุนการทำงานภายในถ้ำหลวง เสียชีวิต

ความสะเทือนใจจากการสูญเสียชีวิตของคนในครอบครัว ...ไม่มีสิ่งใดที่มาชดเชยได้ ไม่มีสิ่งใดมาทำให้ลืมเลือนความรัก ความห่วงใย และความทรงจำดีๆ ได้

แม้แต่ประกันภัย ก็ไม่สามารถทำให้ลืมเหตุการณ์สะเทือนใจในครั้งนี้ได้

สินไหมทดแทน ที่ได้รับจากบริษัทประกันภัย ประกันชีวิต เป็นเพียงเงินที่ทำให้ผู้อยู่ข้างหลัง ได้ตั้งหลักชั่วคราว และทำให้ระลึกถึงความหวังดี ความห่วงใย ของคนที่จากไป

สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เปิดเผยว่า เหตุเรือโดยสารบรรทุกนักท่องเที่ยวชาวจีนล่ม จำนวน 3 ลำ คือ เรือฟีนิกซ์ เรือเซเรนาต้า และเรือเจ็ทสกี ที่จังหวัดภูเก็ต เป็นเหตุให้นักท่องเที่ยวได้รับบาดเจ็บรวม 70 ราย มีผู้สูญหายจากเรือฟีนิกซ์ จำนวน 40 ราย และเสียชีวิตจำนวนมาก

จากการประสานงานอย่างใกล้ชิดกับสำนักงาน คปภ. จังหวัดภูเก็ต พบว่าเรือทั้ง 3 ลำ ดังกล่าว ได้มีการทำประกันภัยไว้ดังนี้สำหรับเรือฟีนิกซ์ ได้ทำประกันภัยผู้โดยสารเรือสำหรับโดยสาร ไว้กับ บริษัท ไทยศรีประกันภัย เรือเซเรนาต้า ทำประกันภัยผู้โดยสารสำหรับโดยสารไว้กับ บริษัท ไทยพัฒนาประกันภัย โดยจะได้รับความคุ้มครองในกรณีเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ (สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง) 1 แสนบาทต่อคน และกรณีบาดเจ็บจะได้รับค่ารักษาพยาบาลไม่เกิน 1.5 หมื่นบาทต่อคนทั้งนี้ ตามกฎกระทรวงฉบับที่ 73 (พ.ศ.2549) ออกตามความในพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย พ.ศ. 2456 กำหนดให้เจ้าของเรือหรือผู้ประกอบการเดินเรือสำหรับโดยสารต้องจัดให้มีการประกันภัยคุ้มครองผู้โดยสาร ดังนั้น ผู้โดยสารทุกคนภายในเรือที่ประสบภัยได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตจะได้รับความคุ้มครองจากการทำประกันภัย"ได้สั่งการให้สำนักงาน คปภ. ภาค 9 และสำนักงาน คปภ.จังหวัดภูเก็ต ลงพื้นที่ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเร่งดำเนินการให้ความช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกด้านการประกันภัย และให้ประสานงานเบื้องต้นกับบริษัทผู้รับประกันภัยเกี่ยวกับความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัยให้ดำเนินการจ่ายค่าสินไหมทดแทนโดยเร็ว"สุทธิพล กล่าว

กรณี ของจ่าเอก สมาน กุนัน ได้ทำประกันภัยเอาไว้ทั้งสิ้น 3 กรมธรรม์ ประกอบด้วย1. มีบัตรเอทีเอ็มของธนาคารกรุงไทย ประเภทได้รับความคุ้มครองประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล กับบริษัท ทิพยประกันภัย โดยได้รับความคุ้มครองต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัย กรณีเสียชีวิตจำนวน 5 หมื่นบาท ซึ่งได้จัดพิธีมอบเงินค่าสินไหมทดแทนให้กับทายาทของผู้เสียชีวิตเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยบริษัททิพยประกันภัยได้จ่ายสินไหมในรูปแบบการเยียวยาเพิ่มเติมอีก 5 หมื่นบาท2. กรมธรรม์ประกันชีวิตกับบริษัท เมืองไทยประกันชีวิต ได้จ่ายสินไหมในรูปแบบเงินช่วยเหลือเพื่อดูแลและเยียวยาครอบครัวของจ่าเอก สมาน กุนัน ด้วยเป็นผู้เสียสละและช่วยเหลือสังคม ตามทุนประกันชีวิต 1.5 แสนบาท และตามสัญญาเพิ่มเติมอุบัติเหตุส่วนบุคคล 1 ล้านบาท รวม 1.15 ล้านบาท3. กรมธรรม์ประกันชีวิตกับบริษัท พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต (ประเทศไทย) ให้ความคุ้มครองตามทุนประกันชีวิต 100,004 บาท และสัญญาเพิ่มเติมชั่วระยะเวลา จำนวนเงิน 125,005 บาท รวมเป็นจำนวนเงิน 225,009 บาท

ขณะที่ กรณีเกิดอุบัติเหตุเครื่องบินตรวจการณ์ U-17 กองกำลังนเรศวร ตกบริเวณเขตใต้บ้านห้วยผึ้งที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิต 3 ราย บาดเจ็บ 1 ราย โดยผู้เสียชีวิตทั้ง 3 ราย ได้รับความคุ้มครองจากการประกันชีวิต ดังนี้ ร.ท. ณฤพล พุกทอง นักบินที่ 1 ร.ท.วโรฒน์ แปรงกระโทก นักบินที่ 2 และ ร.ท.เขมราช ดวงแก้ว ทำประกันชีวิตไว้กับบริษัท ไทยประกันชีวิต ทุนประกันชีวิต 2 แสนบาท และมีการทำประกันภัยอุบัติเหตุเพิ่มเติม 2 แสนบาท

นอกจากนี้ ยังได้รับรายงานจากบริษัท ไทยประกันชีวิต ว่าผู้เสียชีวิตทั้ง 3 รายจะได้รับความคุ้มครองเพิ่มเติมภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยหมู่ภัยสงคราม เลขที่ G20032 รายละ 1.2 ล้านบาท ซึ่งบริษัทฯ ได้ดำเนินการจ่ายสินไหมทดแทนแก่ครอบครัวผู้สูญเสียเรียบร้อยแล้ว

หนึ่งในความจริงอีกอย่างหนึ่งที่ได้เรียนรู้จาก 3 เหตุการณ์ความสูญเสีย และเศร้าสะเทือนใจในครั้งนี้ คือ อุบัติเหตุเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา หากทำประกันชีวิต และประกันวินาศภัยไว้ จะสามารถช่วยบรรเทาความเสียหายหรือความเดือดร้อนทางการเงินให้กับคนที่อยู่ข้างหลัง ซึ่งเป็นบุคคลที่เรารักให้สามารถตั้งหลักได้ในช่วงที่จิตใจอ่อนล้า ร่างกายอ่อนแรง จากคนรัก ที่อาจเป็นพ่อ แม่ พี่ น้อง ญาติ ลูก หรือ หลาน จากไปอย่างไม่คาดคิดและไม่มีวันกลับคืนสู่อ้อมกอดที่อบอุ่นตลอดกาล

ข่าวอื่นๆ