เมืองไทยฯดูแลโรคเบาหวานคิดเบี้ยถูกแพงตามค่าน้ำตาล

  • วันที่ 25 เม.ย. 2561 เวลา 07:43 น.

เมืองไทยฯดูแลโรคเบาหวานคิดเบี้ยถูกแพงตามค่าน้ำตาล

ผู้ป่วยโรคเบาหวานยิ้มออก เมืองไทยประกันชีวิตขายความคุ้มครองใหม่ ใครเป็นโรคอยู่แล้วทำประกันได้ คิดเบี้ยตามค่าน้ำตาลในเลือด

นายสาระ ล่ำซำ กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต เปิดเผยว่า บริษัทได้เปิดตัวแบบประกันใหม่ “เบาหวานเบทเทอร์แคร์ (Bao Wan BetterCare)” ที่เปิดโอกาสให้ผู้ป่วยที่เป็นโรคเบาหวานอยู่แล้ว สามารถทำประกันสุขภาพได้ โดยทำควบคู่กับการดูแลสุขภาพตัวเอง เพื่อใช้เป็นตัวกำหนดค่าเบี้ยประกัน

อย่างไรก็ตาม “เบาหวานเบทเทอร์แคร์” เป็นแบบประกันภัยสำหรับผู้เป็นโรคเบาหวานประเภทที่ 2 โดยเฉพาะ ขายผ่านช่องทางออนไลน์ เพียงเข้าไปที่เว็บไซต์ www.mtlBetterCare.com โดยความคุ้มครองครอบคลุมทั้งกรณีเจ็บป่วยและเสียชีวิตมีความคุ้มครอง 3 แพ็กเกจทุนประกัน 7.5 แสนบาท 1.5 ล้านบาท และ 3 ล้านบาท

ทั้งนี้ เกณฑ์ของผู้ที่เอาประกันคือ ต้องเป็นผู้ถูกวินิจฉัยว่าเป็นเบาหวานประเภทที่ 2 มาไม่เกิน 15 ปี มีอายุระหว่าง 21-70 ปี มีระดับน้ำตาลสะสม หรือ HbA1c ไม่เกิน 10 ไม่ใช้อินซูลิน และไม่เคยมีโรคแทรกซ้อนจากเบาหวานมาก่อน โดยที่ระยะเวลาเอาประกันภัย 2 ปี ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย 2 ปี โดยชำระเบี้ยประกันภัยราย 6 เดือน และเบี้ยประกันภัยสามารถนำไปใช้สิทธิหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามเกณฑ์ของกรมสรรพากร

สำหรับจุดเด่น คือ การให้สิทธิผู้เอาประกันภัยสามารถควบคุมค่าเบี้ยของตนเองได้ โดยจะใช้ระดับน้ำตาลสะสมในเลือด (HbA1C) ของตนเองเป็นตัวตั้งคือ หากระดับน้ำตาลสะสมในเลือด (HbA1C) ของผู้เอาประกันภัยลดลง เบี้ยประกันก็จะลดลงตามไปด้วย ซึ่งส่วนลดที่ได้รับสามารถลงได้ถึง 49% โดยที่ความคุ้มครองคงเดิม การปรับเบี้ยนี้จะเกิดขึ้นทุกๆ 6 เดือน เมื่อผู้เอาประกันภัยส่งผลระดับน้ำตาลสะสมในเลือด HbA1C ใหม่ผ่านช่องทางออนไลน์และสามารถทราบและชำระเบี้ยในอัตราใหม่ได้ทันที เช่น ชายอายุ 40 ปี ค่าน้ำตาลสะสมในเลือดไม่เกิน 8 ค่าเบี้ย 9,600 บาท ทุนประกัน 7.5 แสนบาท

นอกจากนี้ ผู้เอาประกันภัยจะได้รับความคุ้มครองที่เกี่ยวข้องกับโรคแทรกซ้อนที่เกิดจากโรคเบาหวานทั้งระยะแรก (กลุ่มที่ 2) และระยะรุนแรง (กลุ่มที่ 1) รวมถึงยังได้สิทธิในการเบิกค่าใช้จ่ายสำหรับผู้ป่วยใน (IPD) และผู้ป่วยนอก (OPD) จากการเจ็บป่วยทั้งที่เกี่ยวข้องและไม่เกี่ยวข้องกับโรคเบาหวานก็ได้ และการเปลี่ยนถ่ายไตและการฟอกไตจากโรคเบาหวาน และยังสามารถดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่นบนมือถือที่ถูกพัฒนามาเพื่อการดูแลและช่วยปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้เป็นโรคเบาหวานได้

ทั้งนี้ แบบประกันดังกล่าวเป็นครั้งแรกในธุรกิจประกันชีวิต ภายใต้ Insurance Regulatory Sandbox ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) จึงรับผู้เอาประกัน 1,000 รายก่อน คาดว่าเมื่อออกจาก แซนด์บล็อกได้ภายใน 1 ปี จะพัฒนามาขายได้ในทุกช่องทางปกติต่อไป

ข่าวอื่นๆ