โค้งสุดท้ายประกันยังเหนื่อย

วันที่ 18 พ.ย. 2560 เวลา 08:28 น.
โค้งสุดท้ายประกันยังเหนื่อย
โดย...ทีมข่าวการเงินโพสต์ทูเดย์

จากผลการดำเนินงานที่ประกาศออกมาล่าสุดของบริษัทประกันภัยที่จดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ยังแสดงให้เห็นว่าช่วงเวลาที่เหลือของปีนี้ภาคธุรกิจประกันภัยยังต้องทำงานอย่างหนักต่อไป เพื่อให้ผลดำเนินงานตลอดทั้งปีนี้พลิกกลับมาเป็นบวกให้ได้มากที่สุด 

อานนท์ โอภาสพิมลธรรม กรรมการผู้อำนวยการ บริษัท ศรีอยุธยา แคปปิตอล กล่าวว่า ในส่วนของบริษัทช่วงไตรมาส 3 ที่ผ่านมา มีกำไรสุทธิ 119 ล้านบาท ลดลง 21 ล้านบาทเมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อนที่ทำได้ 140 ล้านบาท และงวด 9 เดือนแรกปีนี้ มีกำไรสุทธิ 391 ล้านบาท ลดลง 125 ล้านบาท หรือ 24% เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อนที่ทำได้ 516 ล้านบาท

ทั้งนี้ เนื่องจากรายได้รวมงวด 9 เดือนแรกปีนี้ มีจำนวน 1,898 ล้านบาท ลดลง 346 ล้านบาท หรือ 15% จากงวดเดียวกันของปีก่อน โดยเบี้ยที่ถือเป็นรายได้ลดลง 199 ล้านบาท หรือ 13% ขณะเดียวกันรายได้ค่าจ้างและค่าบำเหน็จเพิ่มขึ้น 2.5 ล้านบาท สาเหตุที่เบี้ยลดลงเป็นผลมาจากการปรับลดสัดส่วนเบี้ยของบางผลิตภัณฑ์ประกันภัยเบ็ดเตล็ดที่มีอัตราค่าสินไหมทดแทนสูง

นอกจากนี้ รายได้จากเงินลงทุนสุทธิและกำไรจากเงินลงทุนในงวด 9 เดือนปีนี้ เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปีก่อน 6 ล้านบาทหรือ  6% ในขณะที่ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมลดลง 53 ล้านบาทหรือ 16% ในส่วนของรายได้อื่นลดลงจากงวดเดียวกันของปีก่อน 101 ล้านบาท

อภิสิทธิ์ อนันตนาถรัตน กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท กรุงเทพประกันภัย กล่าวว่า ในช่วงไตรมาส 3 ที่ผ่านมา มีเบี้ย 3,605 ล้านบาท ลดลง 1.9% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยมีกำไรสุทธิจากการรับประกันภัย 325 ล้านบาท ลดลง 35% มีรายได้สุทธิจากการลงทุน 41 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 9% และเมื่อหักค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้แล้ว มีกำไรสุทธิ 657 ล้านบาท ลดลง 14% เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน

สำหรับงวด 9 เดือนแรกปีนี้ มีเบี้ย 11,583 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 0.8% เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน มีกำไรสุทธิจากการรับประกันภัยหลังหักค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานแล้ว 1,041 ล้านบาท ลดลง 16% มีรายได้สุทธิจากการลงทุน 1,161 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1.4% เมื่อหักค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้แล้ว บริษัทมีกำไรสุทธิ 1,944 ล้านบาท ลดลงจากงวดเดียวกันของปีก่อน 5.4%

สมพร สืบถวิลกุล กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ทิพยประกันภัย กล่าวว่า ไตรมาส 3 ที่ผ่านมา มีกำไรสุทธิ 537 ล้านบาท ลดลง 2 ล้านบาท เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อนที่มีกำไรสุทธิ 539 ล้านบาท แต่หากเป็นงวด 9 เดือนแรกปีนี้ มีกำไรสุทธิ 1,425 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 10 ล้านบาท เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อนที่มีกำไรสุทธิ 1,415 ล้านบาท 

นวลพรรณ ล่ำซำ กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เมืองไทยประกันภัย กล่าวว่า ในช่วงไตรมาส 3 ที่ผ่านมา มีกำไรสุทธิ 151 ล้านบาท ลดลง 18 ล้านบาท เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อนที่มีกำไรสุทธิ 169 ล้านบาท และงวด 9 เดือนแรกปีนี้ มีกำไรสุทธิ 534 ล้านบาท ลดลง 47 ล้านบาท เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อนที่มีกำไรสุทธิ 581 ล้านบาท                    

จีรพันธ์  อัศวะธนกุล กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน์ กล่าวว่า ในช่วงไตรมาส 3 ที่ผ่านมา มีกำไรสุทธิ 19 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 5 ล้านบาท เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อนที่ขาดทุนสุทธิ 14 ล้านบาท และงวด 9 เดือนแรกมีกำไรสุทธิ 37 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 30 ล้านบาท เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อนที่มีกำไรสุทธิ 7 ล้านบาท                          

ทั้งนี้ บริษัทมียอดเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นมากกว่า 20% เนื่องจากมีรายได้จากการรับประกันภัยเพิ่มขึ้น 6 ล้านบาท หรือ 0.9% และมีรายได้จากการลงทุนเพิ่มขึ้น 5 ล้านบาท หรือ 30%  เนื่องมาจากสภาวะตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในปัจจุบันเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้น ในขณะเดียวกันมีค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัย รวมค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานลดลง 20 ล้านบาท

ดังนั้น ช่วงโค้งสุดท้ายที่เหลือของปีนี้ จึงยังเป็นช่วงที่ยากลำบากอีกปีหนึ่งของธุรกิจประกัน และคงต้องมาลุ้นกันต่อในปีหน้าว่า ธุรกิจประกันภัยจะฟื้นตัวดีขึ้นกว่าที่เป็นอยู่ตามภาวะเศรษฐกิจที่ฟื้นตัวหรือไม่