เอฟดับบลิวดีรายแรกจ่ายเงินผ่านอี-วอลเล็ต

  • วันที่ 29 ก.ย. 2560 เวลา 08:19 น.

เอฟดับบลิวดีรายแรกจ่ายเงินผ่านอี-วอลเล็ต

เอฟดับบลิวดี จ่ายเงินผลประโยชน์กรมธรรม์ผ่านกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ รายแรกในฮ่องกง

นายวีรภัทร จันทรวรรณกูล ประธานเจ้าหน้าที่สายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ บริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต เปิดเผยว่า บริษัทได้พัฒาดิจิทัลวอลเล็ต หรือกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ มาเชื่อมลูกค้ากับบริษัท เพื่อให้มีความใกล้ชิดกันมากขึ้น และช่วยให้ลูกค้าสามารถใช้ชีวิตได้ง่ายขึ้นในยุคดิจิทัล ด้วยการโอนเงินผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ ไม่ว่าจะเป็นเงินคืนระหว่างปี เงินปันผลไปเก็บไว้ในอี-วอลเล็ต บนโทรศัพท์มือถือ เพื่อให้ลูกค้าสามารถนำผลประโยชน์ที่เกิดจากกรมธรรม์ไปใช้ได้สะดวกมากขึ้น

"จากเดิมลูกค้าจะต้องติดต่อผ่านตัวแทนให้นำเงินผลประโยชน์ไปให้ในรูปของเงินสด หรือเช็ค ซึ่งใช้เวลาประมาณ 2 สัปดาห์ หรือให้บริษัทโอนเข้าบัญชีธนาคาร ซึ่งการจะนำเงินออกมาใช้ค่อนข้างล่าช้า แต่วันนี้ลูกค้าสามารถโอนเงินมาเก็บไว้ที่ดิจิทัลวอลเล็ต แล้วทยอยนำเงินออกไปใช้ได้ ส่วนในไทยอยู่ระหว่างการพัฒนา" นายวีรภัทร กล่าว

ข่าวอื่นๆ

ข่าวอื่นๆ