เปิดรับชำระหนี้'สัจจะ'

  • วันที่ 29 ก.ย. 2560 เวลา 08:14 น.

เปิดรับชำระหนี้'สัจจะ'

เปิดยื่นรับชำระหนี้บริษัท สัจจะประกันภัย ธุรกิจรับโอนดูแลฟรีแต่ต้องซื้อประกันปีถัดไป

นายสุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เปิดเผยว่า ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ได้ลงนามเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันวินาศภัย (สั่งปิดกิจการ) บริษัท สัจจะประกันภัย เมื่อวันที่ 10 ส.ค.ที่ผ่านมา และได้แต่งตั้งผู้ชำระบัญชีเพื่อเร่งให้ความช่วยเหลือผู้ที่เดือดร้อน 2 กลุ่ม

หนึ่ง กลุ่มเจ้าหนี้ตามสัญญาประกันภัย และเจ้าหนี้อื่นที่ไม่ใช่เจ้าหนี้ตามสัญญาประกันภัย ให้ยื่นขอรับชำระหนี้ตั้งแต่วันที่ 30 ต.ค. 2560 สิ้นสุดวันที่ 28 ธ.ค. 2560 ภายในวันและเวลาราชการ โดยในกรุงเทพมหานคร ยื่นได้ที่กองทุนประกันวินาศภัย สำนักงาน คปภ.เขตท่าพระ และ เขตบางนา  ส่วนของต่างจังหวัดยื่นได้ที่สำนักงาน คปภ.ภาค และสำนักงาน คปภ.จังหวัดทั่วประเทศ

สอง กลุ่มลูกค้าหรือผู้เอาประกันภัย ที่กรมธรรม์ยังไม่ครบสัญญา ได้รับความร่วมมือจากบริษัทประกันวินาศภัย 23 บริษัท ประกอบด้วย บริษัท กรุงเทพประกันภัย บริษัท กรุงไทยพานิช ประกันภัย บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ บริษัท โตเกียวมารีนประกันภัย (ประเทศไทย) บริษัท ทิพยประกันภัย บริษัท เทเวศประกันภัย บริษัท ธนชาตประกันภัย บริษัท นวกิจประกันภัย บริษัท นำสินประกันภัย บริษัท ประกันคุ้มภัย บริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน์ บริษัท พุทธธรรมประกันภัย บริษัท ฟอลคอน ประกันภัย บริษัท มิตซุย สุมิโตโม อินชัวรันซ์ สาขาประเทศไทย บริษัท มิตรแท้ประกันภัย บริษัท เมืองไทยประกันภัย บริษัท วิริยะประกันภัย บริษัท สินมั่นคงประกันภัย บริษัท เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย (ประเทศไทย) บริษัท ไทยประกันภัย บริษัท เอราวัณประกันภัย บริษัท ศรีอยุธยา เจนเนอรัล ประกันภัย และบริษัท ไอโออิ กรุงเทพ ประกันภัย รับโอนลูกค้าไปดูแลจนกว่าจะครบสัญญาฟรี แต่ขอให้ซื้อประกันภัยในปีถัดไปกับบริษัทดังกล่าว

ข่าวอื่นๆ

ข่าวอื่นๆ