คปภ.ติวเข้มประกันภัยทะเล

วันที่ 16 ก.ย. 2560 เวลา 09:24 น.
คปภ.ติวเข้มประกันภัยทะเล
คปภ.ระดมสมองเร่งคลอดกฎหมายใหม่รองรับธุรกิจประกันภัยทางทะเล หนุนธุรกิจส่งออก-นำเข้า สร้างความเชื่อมั่นนักลงทุนต่างประเทศ

นายสุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เปิดเผยว่า  คปภ.ได้จัดงานสัมมนา "กฎหมายว่าด้วยการประกันภัยทางทะเลฉบับแรกของประเทศไทย" ให้กับบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งทางทะเล ที่มาจากธุรกิจประกันภัย ธุรกิจการขนส่งทางทะเล หน่วยงานภาครัฐ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในข้อกฎหมาย เพราะเป็นกฎหมายที่ไทยร่างขึ้นมาเอง จากเดิมที่ใช้กฎหมายของอังกฤษมาตั้งแต่ปี 2496 โดยกฎหมายฉบับนี้มีความทันสมัยกว่ากฎหมายอื่นๆ ที่ใช้มาตลอด

อย่างไรก็ตาม บอร์ด คปภ.เตรียม เสนอร่างพ.ร.บ.ประกันภัยทางทะเลให้ รมว.คลัง พิจารณาเห็นชอบ ก่อนจะเสนอต่อไปยังคณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบ และดำเนินการตามขั้นตอนของการพิจารณากฎหมายต่อไป ซึ่งคาดว่าคงใช้เวลาไม่นานเพราะเป็นกฎหมายที่มีประโยชน์ต่อประเทศชาติ และการนำเข้า-ส่งออกของไทยส่วนใหญ่จะขนส่งผ่านทางทะเล แต่ยังไม่มีกฎหมายเป็นของตัวเอง จะเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ประกอบการขนส่ง

นายสุทธิพล กล่าวว่า จากข้อมูลสถิติการประกันภัยทางทะเลและการขนส่งสินค้าในปี 2559 มีมูลค่าอยู่ที่ 5,267 ล้านบาท คิดเป็น 0.03% ของมูลค่าการนำเข้าสินค้าและส่งออกเท่านั้น โดยที่ศักยภาพของตลาดอาจมีมากถึง 1.44 หมื่นล้านบาท (คำนวณจากเบี้ยประกันภัยต่ำสุดคือ 0.1% ของการประกันภัยทางทะเลและการขนส่งสินค้าจากการนำเข้าและส่งออก) จึงควรจะมีโครงสร้างพื้นฐานทางกฎหมายเพื่อให้สามารถใช้โอกาสนี้พัฒนาจุดแข็งและลดจุดอ่อน เพื่อก้าวข้ามข้อจำกัดและสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันให้กับธุรกิจประกันภัยไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สำหรับการประกันภัยทางทะเลจะให้ความคุ้มครองตัวเรือที่ได้รับความเสียหายจากอุบัติเหตุและภัยธรรมชาติ ให้ความคุ้มครองสินค้าที่เอาประกันภัย ซึ่งอยู่ระหว่างการขนส่งทางทะเล โดย 6 เดือนแรกของปี 2560 มีเบี้ยรับรวม 2,730 ล้านบาท