"ฟอลคอน" ปรับโครงสร้างองค์กรรับยุค 4.0

  • วันที่ 23 ก.พ. 2560 เวลา 00:10 น.

"ฟอลคอน" ปรับโครงสร้างองค์กรรับยุค 4.0

ฟอลคอนประกันภัย รุกปรับยุทธศาสตร์โครงสร้างบริหาร ประกาศก้าวสู่ประกันภัยยุคดิจิทัล รับนโยบาย Thailand 4.0

นางโสภา กาญจนรินทร์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ฟอลคอนประกันภัย เปิดเผยว่า การแข่งขันที่สูงขึ้นทำให้บริษัทฯ จำเป็นต้องปรับเปลี่ยนยุทธศาสตร์ในด้านโครงสร้างบริหารและการจัดการ เพื่อลดขั้นตอนการดำเนินงานที่ซ้ำซ้อน เพิ่มความคล่องตัวในการปฎิบัติงาน และยังสามารถลดต้นทุนในการบริหารจัดการได้อีกทางหนึ่ง

ทั้งนี้ ได้นำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาช่วยในการปฏิบัติงานทั้งภายในองค์กร การให้บริการลูกค้าและพันธมิตรทางการค้า อาทิการใช้ระบบการลำดับความสำคัญของงาน และ เอกสารอิเล็คทรอนิกส์ มาจัดการกระบวนการรับประกันภัย การออกกรมธรรม์ การบริการสินไหม ตลอดจนการจ่ายชำระสินไหม การพัฒนาบุคลากรด้วยระบบ การเรียนผ่านคอมพิวเตอร์ การนำเสนอและการขายประกันภัยผ่านระบบคอมพิวเตอร์ หรือ E-Commerce ให้แก่ลูกค้ารายเดี่ยว การส่งกรมธรรม์แบบอิเล็คทรอนิกส์ (E-Policy) ให้แก่ลูกค้ารายเดี่ยวและลูกค้าองค์กร รวมถึงการพัฒนาการจ่ายสินไหมผ่านระบบอิเล็คทรอนิคส์ หรือ  E-Payment ตลอดจนการใช้ Electronic Admin system ภายในองค์กร

ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ประกันภัย ได้มีการพัฒนากลยุทธ์เพื่อเตรียมพร้อมในการนำเสนอผลิตภัณฑ์ประกันภัยเพื่อให้ลูกค้าสามารถเข้าถึงได้ง่ายผ่านช่องทางออนไลน์ พร้อมด้วยความหลากหลายของกรมธรรม์ที่ครอบคลุมทั้งทรัพย์สินและสุขภาพ ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าทุกไลฟ์สไตล์ สามารถเลือกซื้อประกันภัยได้ตลอด 24 ชม. ด้วยแผนกรมธรรม์ที่เข้าใจง่าย ไม่ซับซ้อน ในราคาที่เป็นธรรม สามารถกำหนดวันในการเริ่มรับประกันภัยและวันต่ออายุกรมธรรม์ประกันภัยได้ด้วยตนเอง เพื่ออำนวยความสะดวกสำหรับลูกค้าที่มีภาระต้องซื้อกรมธรรม์หรือต่ออายุกรมธรรม์มากกว่า 1 ฉบับ

นอกจากนี้ บริษัทเตรียมเปิดตัวสินค้าใหม่ที่เปิดให้ลูกค้าสามารถเลือกซื้อความคุ้มครองเป็นแพคเกจ  โดยได้ความคุ้มครองทั้งทรัพย์สินและสุขภาพในการซื้อครั้งเดียว และยังได้เตรียมความพร้อมด้านการให้บริการสินไหม ที่พร้อมจ่ายสินไหมภายใน 7 วัน สำหรับวงเงินค่าสินไหมที่ไม่เกิน 10 ล้านบาท และภายใน 14 วันสำหรับการจ่ายค่าสินไหมที่มีวงเงิน 10 ล้านบาทขึ้นไป รวมถึงเตรียมเปิดบริการด้านการให้บริการสินไหมรถยนต์รูปแบบใหม่ ที่เหมาะกับไลฟ์สไตล์ของคนในยุคปัจจุบัน ด้วยการซ่อมรถในห้างสรรพสินค้า โดยให้บริการซ่อมแผลเฉี่ยวชนเล็กๆ ภายใน 2-3 ชั่วโมง ภายใต้แนวคิด จอดรถ ดูหนัง ทานข้าว กลับมารับรถที่ซ่อมเสร็จ ขับกลับบ้านได้เลย โดยบริการนี้เหมาะกับไลฟ์สไตล์คนรุ่นใหม่ที่มีความจำเป็นต้องใช้รถทุกวัน

ในปี 2560 บริษัทฯ ได้ตั้งเป้าเบี้ยรับรวมไว้ที่ประมาณ 2 พันล้านบาท หรือเติบโตด้วยอัตรา 15% หากเทียบกับปีที่ผ่านมา และสำหรับผลการดำเนินงานในปี 2559 ที่ผ่านมาว่า บริษัทฯ มีเบี้ยประกันภัยรับรวมอยู่ที่ 1,743 ล้านบาท เติบโตสูงขึ้นกว่าปี 2558 ประมาณ 92 ล้านบาท หรือคิดเป็น 5.5% ซึ่งนับว่าฟอลคอนประกันภัย ยังสามารถเติบโตกว่าตลาดที่คาดว่าจะเติบโตประมาณ 2%

นางโสภา กล่าวว่า หากมองถึงทิศทางของธุรกิจประกันวินาศภัยในอีก 10 ปีข้างหน้า ด้วยนวัตกรรมเทคโนโลยีต่างๆ น่าจะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในด้านทัศนคติเชิงบวกต่อการประกันภัย รวมถึงลูกค้าสามารถรับรู้และเข้าใจถึงความสำคัญในการทำประกันเพื่อบริหารความเสี่ยงของชีวิตและทรัพย์สิน โดยในอนาคตผู้บริโภคจะสามารถเข้าใจผลิตภัณฑ์ประกันภัยได้ดีขึ้นจากการหาข้อมูลจากสังคมออนไลน์

นอกจากนี้ การประกันภัยมีรูปแบบการเสนอขายผ่านหลายช่องทาง และจะเข้ามามีบทบาทอย่างใกล้ชิดต่อการดำเนินชีวิตประจำวันของเรามากขึ้น การเปลี่ยนแปลงนี้จะสอดคล้องกับทิศทางการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐที่มุ่งเน้นการลงทุนทางเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุนของธุรกิจประกันภัย ผู้บริโภคสามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์ประกันภัยและบริการด้านสินไหมได้สะดวก รวดเร็ว โดยหน่วยงานภาครัฐจะปรับบทบาทในการช่วยปรับแก้กฎหมายต่างๆ เพื่อให้สอดรับกับนโยบายนี้

สำหรับปี 2560 นับเป็น ‘ปีแห่งการขับเคลื่อนการประกันภัยสู่ยุคดิจิทัล’ บริษัทเป็นหนึ่งในธุรกิจประกันวินาศภัยไทยที่เตรียมพร้อมก้าวสู่ประกันภัยยุคดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบและมีมาตรฐานสากล ISO27001 รองรับสำหรับระบบการจัดการความปลอดภัยของข้อมูลลูกค้าที่มีประสิทธิภาพ รวมถึงเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันได้ในระดับสากล และมีศักยภาพในการให้บริการในยุคดิจิทัล สอดรับกับนโยบายเศรษฐกิจ Thailand 4.0 อย่างแน่นอน

ข่าวอื่นๆ