"ฟินเทค"ซื้อฟินิกซ์ประกันภัย

  • วันที่ 10 ต.ค. 2559 เวลา 15:09 น.

"ฟินเทค"ซื้อฟินิกซ์ประกันภัย

นักลงทุนฟินเทคทยอยซื้อหุ้นบริษัทฟินิกซ์ เตรียมพลิกโฉมบริการประกันภัย

นายเพียรไกร อัศวโภคา ผู้ก่อตั้งบริษัท เวลธ ครีเอชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล ที่ให้บริการด้านการวางแผนทางการเงินการบริหารความเสี่ยง และกรรมการก่อตั้งชมรมฟินเทค ประเทศไทย เปิดเผยว่า ได้เข้าไปซื้อหุ้นบริษัทฟินิกซ์ ประกันภัย (ประเทศไทย) ในนามส่วนตัว เพื่อที่จะนำความรู้ด้านการเงิน และด้านคอมพิวเตอร์ เข้าไปวางระบบการให้บริการประกันภัยในรูปแบบใหม่ โดยการนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วย เพื่อเปลี่ยนแปลงการให้บริการประกันภัยแก่คนไทย  คล้ายกับการให้บริการทางการเงินในปัจจุบัน ที่กำลังเปลี่ยนสู่ระบบฟินเทค  หรือ ไฟแนนเชียล เทคโนโลยี (Financial Technology)

"ผมเข้าไปถือหุ้นในนามส่วนตัวไม่เกี่ยวกับบริษัทที่ผมเป็นผู้ก่อตั้ง โดยอยากเป็นผู้ถือหุ้นข้างมาก เพราะผมต้องการเปลี่ยนรูปแบบการทำธุรกิจไปเลย ต้องการที่จะทำให้ฟินิกซ์ ประกันภัย เข้าสู่การทำธุรกิจอินชัวร์เทค เหมือนกับที่ภาคธุรกิจการเงินที่ฟินเทคกำลังมา ซึ่งตอนนี้บอกไม่ได้ว่าจะได้หุ้นมาทั้งหมดเท่าไหร่ แต่หุ้นเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ"นายเพียรไกร กล่าว

นายเพียรไกร กล่าวว่า อินชัวร์เทค จะสามารถให้บริการด้านการบริหารความเสี่ยงให้กับคนไทยทั่วประเทศได้ตลอด 24 ชั่วโมงด้วยต้นทุนที่ต่ำ สร้างความเข้มแข็งให้กับประชาชน โดยอาศัยความรู้และประสบการณ์ส่วนตัว ที่ได้ให้บริการด้านการลงทุน การออม ประกันชีวิต และ การบริหารความเสี่ยง ให้กับลูกค้ากลุ่มผู้มีรายได้สูง

นอกจากนี้ ยังมีความรู้จากการเข้าไปร่วมก่อตั้งและเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ในธุรกิจฟินเทค และเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ในกองทุน 500 ตุ๊กตุ๊กส์ และลงทุนในบริษัทจิตตะ ซึ่งเป็น สตาร์ทอัพด้านการวิเคราะห์หุ้นเน้นคุณค่า

น.ส.วงมาส นิธิภัทรารัตน์ กรรมการ บริษัทฟินิกซ์ ประกันภัย (ประเทศไทย) และเป็นหนึ่งในผู้ถือหุ้นใหญ่ปัจจุบัน เปิดเผยว่า  นายเพียรไกร อัศวโภคา ได้เข้ามาถือหุ้นในบริษัทแล้วแต่ยังไม่สามารถบอกสัดส่วนได้ เพราะยังไม่เสร็จสมบูรณ์  โดยมีการประชุมผู้ถือหุ้นตามโครงสร้างใหม่แล้วหนึ่งครั้งเพื่อเพิ่มทุนจดทะเบียน คาดว่าทุกอย่างจะแล้วเสร็จและนิ่งประมาณต้นปี 2560 ซึ่งจะทำให้บริษัทฟินิกซ์ฯ มีความแข็งแกร่งในการขยายธุรกิจในอนาคต

ทั้งนี้ นายเพียรไกร อัศวโภคา ได้เข้าไปเป็น กรรมการ บริษัท บริษัทฟินิกซ์ ประกันภัย (ประเทศไทย) ตั้งแต่ปี 2558 โดย 6 เดือนแรกปี 2559 บริษัทขาดทุนสุทธิ 15.93 ล้านบาท เนื่องจากมีรายได้ 57.07 ล้านบาท น้อยกว่ารายจ่ายที่มีจำนวน 73 ล้านบาท โดยมีเงินกองทุน 83.02 ล้านบาท คิดเป็นอัตราส่วนเงินกองทุนต่อเงินกองทุนที่ต้องดำรงตามกฎหมาย 276.72% ส่วนเบี้ยประกันภัยรับมีจำนวน 76.73 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 116.81% เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน

ข่าวอื่นๆ

ข่าวที่เกี่ยวข้องในอดีต

ข่าวอื่นๆ