เอฟดับบลิวดีเล็งเจาะเบี้ยยูนิตลิงค์

วันที่ 10 มี.ค. 2559 เวลา 08:12 น.
เอฟดับบลิวดีเล็งเจาะเบี้ยยูนิตลิงค์
เอฟดับบลิวดีเปิดขาย พาวเวอร์ลิงค์ ประกันควบการลงทุน มีผลตอบแทนพิเศษ 0.15%

นายอามาน คาปัวร์ ประธาน เจ้าหน้าที่สายงานการตลาด บริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต เปิดเผยว่า บริษัทได้เปิดขายแบบประกันยูนิตลิงค์ ในชื่อ "เอฟดับบลิวดี พาวเวอร์ลิงค์" ขายผ่านช่องทางตัวแทน ซึ่งเป็นแบบประกันชีวิตควบการลงทุนที่ลูกค้าเป็นผู้กำหนดสัดส่วนเบี้ยประกันและเบี้ยการลงทุน กำหนดสัดส่วนการลงทุนในกองทุน รวมทั้งสามารถปรับสัดส่วนการลงทุนได้ตลอดเวลาโดยไม่มีค่าธรรมเนียม

"แบบประกันนี้ถือเป็นทางเลือกใหม่ให้กับลูกค้า ซึ่งลูกค้ายังสามารถถอนเงินจากกรมธรรม์ได้หากมีความจำเป็น โดยมีเบี้ยเริ่มต้นที่ 1.2 หมื่นบาท และมี 7 กองทุนให้ลูกค้าเลือก" นายอามาน กล่าว

สำหรับตัวแทนที่มีใบอนุญาตขายยูนิตลิงค์ในปัจจุบันมี 39 คน แบบประกันมีจุดเด่น คือ เมื่อชาระเบี้ยครบ 5 ปี จะได้ส่วนเพิ่มที่บริษัทจ่ายให้ 0.15% ทุกปี และเมื่อชาระเบี้ยได้ 2 ปี สามารถใช้สิทธิหยุดพักชาระเบี้ยได้ โดยที่ความคุ้มครองยังได้รับเหมือนเดิม

ทั้งนี้ ตั้งแต่กลางปี 2558 บริษัทประสบผลสำเร็จเป็นอย่างมากในการขายแบบประกันยูนิตลิงค์ผ่านช่องทางธนาคารทหารไทย และขายผ่านตัวแทน ซึ่งลูกค้าให้การตอบรับดีเช่นกัน

บทความแนะนำ