กรุงไทย-แอกซ่า บุกตลาดประกันสุขภาพเด็ก

วันที่ 19 ต.ค. 2558 เวลา 22:01 น.
กรุงไทย-แอกซ่า บุกตลาดประกันสุขภาพเด็ก
กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต ส่ง iChild Health Protection บุกตลาดประกันสุขภาพเด็ก

นางสายฝน สัจจศิลา ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการตลาด บริษัทกรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต เปิดเผยว่าบริษัทฯ ได้ออกแบบประกัน iChild Health Protection (ไอชายด์ เฮล์ท โพรเทคชั่น) เพื่อตอบสนองความต้องการความคุ้มครองด้านสุขภาพเพื่อลูกและบุตรหลานที่คุณรักและรองรับค่าใช้จ่ายด้านการรักษาพยาบาลที่สูงขึ้น

แบบประกัน iChild Health Protection “เพราะการปกป้องที่ดีที่สุด คือการปล่อยให้เค้าเรียนรู้” ให้ความคุ้มครองทั้งชีวิตและสุขภาพที่เหนือกว่า โดยมีจุดเด่น คือ คุ้มครองการฉีดวัคซีน การตรวจสุขภาพ สายตา และ ทันตกรรม คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยภายนอก รวมถึง เอ็กซ์เรย์ อัลตร้าซาวนด์ และค่าปรึกษาแพทย์และยา  คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยใน เบิกได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง โดยเหมาจ่ายจากวงเงินรวมสูงสุดของแต่ละแผน และ คุ้มครองการสูญเสียชีวิต ได้แก่แผนสมาร์ท ผลประโยชน์สูงสุด 3 ล้านบาท แผนซิลเวอร์ ผลประโยชน์สูงสุด 6 ล้านบาท แผนโกลด์ ผลประโยชน์สูงสุด 10 ล้านบาท แผนไดมอนด์ ผลประโยชน์สูงสุด 70 ล้านบาทและแผนแพลทินัม ผลประโยชน์สูงสุด 100 ล้านบาท โดยอายุรับประกันเริ่มต้นตั้งแต่ 1 เดือน ถึง 15 ปี และให้ความคุ้มครองถึงอายุ 22 ปี

นอกจากนี้ แบบประกัน iChild Health Protection ยังให้ความคุ้มครองครอบคลุมทุกที่ ทั่วโลก ให้สามารถเข้าถึงทีมแพทย์ชั้นนำได้ พร้อมบริการช่วยเหลือทางการแพทย์ฉุกเฉินตลอด 24 ชั่วโมง และ ฟรี บริการความคิดเห็นที่ 2 ทางการแพทย์

ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลเพิ่มสูงขึ้นมาก การสำรวจของคณะอนุกรรมาธิการศึกษาค่ารักษาพยาบาลในโรงพยาบาลเอกชน สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) พบว่า โรงพบาบาลเอกชนมีอัตราค่ารักษาเพิ่มขึ้นถึง  3-4 เท่า เมื่อเทียบค่ารักษาที่เกิดขึ้นจริงของปี 2557 กับปี 2552  และอัตราค่ารักษาเริ่มต้นของโรงพยาบาลเอกชนในปัจจุบันนั้นสูงกว่าค่ารักษาของโรงพยาบาลรัฐถึง 3 เท่า  เพื่อรองรับอัตราค่ารักษาพยาบาลที่มีแนวโน้มสูงขึ้นเรื่อยๆ ประกอบกับการให้คนได้เข้าถึงการแพพย์ที่ดีที่สุด โดยไม่ต้องกังวลด้านค่าใช้จ่าย บริษัทฯจึงออก iChild Health Protection เพื่อตอบโจทย์ผู้ที่ต้องการความคุ้มครองด้านสุขภาพสำหรับลูกและบุตรหลาน และ ลดภาระทางการเงินไปในตัว

ข่าวที่เกี่ยวข้องในอดีต