กรุงเทพฯออกสินค้าเจาะกลุ่มเจ้าของธุรกิจ

วันที่ 28 เม.ย. 2558 เวลา 20:01 น.
กรุงเทพฯออกสินค้าเจาะกลุ่มเจ้าของธุรกิจ
กรุงเทพประกันชีวิต เปิดตัว บีแอลเอ คุ้มครอง 2 พลัส จับกลุ่มเสาหลักครอบครัว-เจ้าของธุรกิจ

นายเรืองศักดิ์ ปัญญาบดีกุล ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่อาวุโส สายการตลาด บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต (BLA) เปิดเผย บริษัทได้ออกแบบประกันใหม่ “บีแอลเอ คุ้มครอง 2 พลัส หรือ BLA Protect 2 Plus” แผนประกันความเสี่ยง เพื่อตัวแทนและที่ปรึกษาการเงินกรุงเทพประกันชีวิตจะนำไปวางแผนการเงินให้กับกลุ่มลูกค้าที่เป็นหัวหน้าครอบครัว เจ้าของธุรกิจ นักธุรกิจ หรือนักลงทุน

ทั้งนี้ กลุ่มคนเหล่านี้ เป็นผู้ที่อยู่ในช่วงชีวิตที่มีภาระความรับผิดชอบ และค่าใช้จ่ายในการดำรงชีวิตสูง มีหลายชีวิตที่ต้องรับผิดชอบดูแล หากเกิดการเสียชีวิต หรือเกิดทุพพลภาพโดยไม่คาดคิด ผู้ที่อยู่ข้างหลังอาจเดือดร้อน ไม่ว่าจะเป็นค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล ค่าเลี้ยงดูคุณพ่อคุณแม่ และครอบครัว รวมถึงภาระผูกพันต่างๆ ในการทำธุรกิจ การสร้างหลักประกันไว้ เพื่อไม่ให้เป็นภาระแก่คนข้างหลังจึงจำเป็นมาก

สำหรับ “บีแอลเอ คุ้มครอง 2 พลัส” เป็นแบบประกันที่ให้ความคุ้มครองที่ครอบคลุมทั้งกรณีเสียชีวิต และคุ้มครองมากกว่าจากกรณีทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง ในวงเงินสูงถึง 3 เท่า หรือสูงสุด 30 ล้านบาท เพื่อชดเชยรายได้ในอนาคตที่หายไป

รวมถึง คุ้มครองค่าใช้จ่ายดูแลตัวเองกรณีไม่สามารถทำงานได้ หรือเตรียมเงินเป็นมรดกให้ลูกหลานจากการเสียชีวิตทุกกรณีตลอดสัญญา ด้วยเบี้ยประกันคงที่ ยิ่งจ่ายยาว ยิ่งคุ้มค่า รับประกันตั้งแต่อายุ 20-70 ปี คุ้มครองสูงสุดถึงอายุ 75 ปี สามารถเลือกระยะเวลาเอาประกันภัยและระยะเวลาชำระเบี้ยได้ 4 ระยะ คือ 5, 10, 15, และ 20 ปี และหากเลือกแผนความคุ้มครองระยะเวลา 10 ปีขึ้นไป เบี้ยประกันชีวิตสามารถลดหย่อนภาษีได้สูงสุด 1 แสนบาท

นายเรืองศักดิ์ กล่าวว่า ปัจจุบัน ความเสี่ยงจากการเกิดทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงมีแนวโน้มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทั้งปัจจัยเสี่ยงจากอุบัติเหตุ ความเครียด และโรคภัยไข้เจ็บ เช่น โรคหลอดเลือดหัวใจ โรคความดันโลหิตสูง และโรคหลอดเลือดสมอง ซึ่งเป็นสาเหตุหลักของการทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง หากเสาหลักของครอบครัวไม่สามารถทำงานได้ ไม่สามารถหารายได้เพื่อตนเองและครอบครัว ทำให้ครอบครัวต้องมีปัญหาในระยะยาว บริษัทจึงได้พัฒนาแผนประกันใหม่ที่รองรับความเสี่ยงในส่วนนี้ขึ้นมา​