วิริยะผนึกโตโยต้าอบรมนวัตกรรมอะไหล่

วันที่ 28 เม.ย. 2558 เวลา 17:55 น.
วิริยะผนึกโตโยต้าอบรมนวัตกรรมอะไหล่
วิริยะผนึกโตโยต้า สร้างองค์ความรู้นวัตกรรมอะไหล่รถยนต์ พัฒนาฝีมือซ่อมรถลูกค้า

นายสยม โรหิตเสถียร รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท วิริยะประกันภัย   เปิดเผยว่า บริษัทได้กำหนดให้ปีนี้เป็น “ปีแห่งความเชื่อถือได้” ขององค์กร ซึ่งนอกจากการพัฒนาเทคโนโลยีการบริการในฐานะผู้ให้บริการ เพื่อตอบโจทย์ของผู้รับบริการในยุคที่เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทกับชีวิตประจำวัน  บริษัทยังไม่เคยหยุดพัฒนาขีดความสามารถอย่างเข้มข้นของกำลังคน เพื่อให้สามารถให้บริการคู่ขนานไปกับเทคโนโลยีได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

ปัจจุบัน นวัตกรรมของรถยนต์ที่ก้าวล้ำนำสมัย ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของผู้ใช้รถ ยิ่งทำให้อุตสาหกรรมประกันภัย ต้องปรับตัวและรับมือกับเทคโนโลยีให้ทัน

ทั้งนี้ บริษัทได้ร่วมกับ บริษัท โตโยต้าบอดี้เซอร์วิส  ทำโครงการสัมมนามาตรฐานการประเมินราคาและการซ่อมตัวถังและสี โตโยต้า ขึ้น ภายใต้แนวคิดเพื่อการพัฒนาการให้บริการลูกค้าให้เกิดความพึงพอใจสูงสุด ซึ่งเจ้าหน้าที่สรุปรายการความสียหายของวิริยะประกันภัย จากทั่วประเทศ และพนักงานประเมินราคา (S/A) ของโตโยต้า ได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ทักษะและนวัตกรรมใหม่ๆ ของรถยนต์

นอกจากนี้ ยังเป็นการเปิดประสบการณ์ใหม่ในเรื่องของทักษะ ความรู้ ความเข้าใจในโครงสร้าง ตัวถัง และอะไหล่รถยนต์โตโยต้า ขั้นตอนในการจัดซ่อม รวมถึงหลักเกณฑ์ ความหมาย และวิธีในการพิจารณาความเสียหายของรถยนต์ที่เกิดเหตุ

ทั้งนี้ เพื่อให้การปฏิบัติงานด้านการประเมินราคาของทั้ง 2 องค์กร เป็นไปอย่างถูกต้อง รวดเร็ว และเป็นธรรม ภายใต้หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และความเข้าใจที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน ส่งผลให้บริการงานซ่อมตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าในการส่งรถเข้าซ่อมได้อย่างมืออาชีพ

"เรา ไม่ใช่เพียงทำหน้าที่แค่ซ่อมรถให้ลูกค้าพึงพอใจ แต่เราจะ “ซ่อมใจ” ให้ลูกค้าทุกคน ให้รถทุกคันกลับมาเป็นเหมือนเดิมเมื่อมารับรถด้วย และ นี่คืออีกหนึ่งความเชื่อมั่นของเรา”นายสยม กล่าว