คปภ.แนะซื้อประกันอุบัติเหตุช่วงปีใหม่

  • วันที่ 19 ธ.ค. 2557 เวลา 16:52 น.

คปภ.แนะซื้อประกันอุบัติเหตุช่วงปีใหม่

คปภ.แนะซื้อประกันภัย 200คุ้มครองช่วงปีใหม่ระดมพลธุรกิจรณรงค์ขับขี่ปลอดภัยตรวจสภาพรถฟรี 20 รายการ

นายประเวช องอาจสิทธิกุล เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย(คปภ.) เปิดเผยว่า ในช่วงวันหยุดเทศกาลปีใหม่ที่จะถึงนี้ ขอแนะนำให้ประชาชนซื้อประกันภัย 200 ซึ่งเป็นกรมธรรม์ประกันภัยราคาถูก เบี้ยประกันภัย 200 บาทต่อปี ให้ความคุ้มครองสูงสุด 1 แสนบาท หาซื้อได้ง่าย อาทิ บริษัทประกันภัยที่เข้าร่วมโครงการ ตัวแทน/นายหน้าประกันภัย ไปรษณีย์ไทย รวมถึงร้านสะดวกซื้อ เพื่อลดความเสี่ยงจากการเกิดอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นโดยไม่คาดคิด บรรเทาความเดือดร้อนให้กับครอบครัว

นอกจากนี้ ยังได้เล็งเห็นความสำคัญด้านความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนในช่วงเทศกาล จึงร่วมกับสมาคมประกันวินาศภัยไทย สมาคมประกันชีวิตไทย และสมาคมสหมิตรการซ่อมรถยนต์แห่งประเทศไทย จัดกิจกรรมรณรงค์ขึ้น 2 กิจกรรม ได้แก่ ‘โครงการรณรงค์ความปลอดภัยทางถนนในองค์กรของภาคอุตสาหกรรมประกันภัย’ ซึ่งได้มีการลงนามบันทึกความร่วมมือสร้างวัฒนธรรมขับขี่ปลอดภัยภายในองค์กรกับภาคอุตสาหกรรมประกันภัย เพื่อรณรงค์ให้บุคลากรในองค์กรมีจิตสำนึกด้านความปลอดภัยทางถนน สร้างมาตรการส่งเสริมให้ผู้ขับขี่และผู้โดยสารรถจักรยานยนต์สวมหมวกนิรภัย และรถยนต์คาดเข็มขัดนิรภัย โดยมีบริษัทประกันภัยที่เข้าร่วมโครงการ จำนวน 82 บริษัท

นอกจากนี้ ภาคอุตสาหกรรมประกันภัยยังได้ร่วมกันจัด’โครงการรณงรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2558’ เพื่อรณรงค์ป้องกันการเกิดและลดอุบัติเหตุบนท้องถนน และสร้างความตระหนักให้กับประชาชนในการใช้รถใช้ถนนช่วงวันหยดยาวเทศกาลปีใหม่ รวมถึงเพื่อสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลในการร่วมสร้างวัฒนธรรมการขับขี่ปลอดภัยให้เกิดขึ้นในสังคมไทย โดยกิจกรรมรณรงค์ ประกอบด้วย

1.ให้บริการตรวจสภาพรถยนต์ก่อนเดินทางฟรี 20 รายการ โดยอู่สมาชิกสมาคมสหมิตรการซ่อมรถยนต์แห่งประเทศไทย ระหว่างวันที่ 1-26 ธ.ค.2557 ณ อู่ซ่อมรถยนต์ที่เข้าร่วมโครงการฯ ในเขตกรุงเทพและปริมณฑล โดยสามารถตรวจสอบรายชื่ออู่ซ่อมรถยนต์ที่เข้าร่วมโครงการได้ที่ www.oic.or.th2.ให้บริการสภาพตรวจรถจักรยานยนต์ พร้อมเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง และหลอดไฟรถจักรยานยนต์ฟรี โดยบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ3.ให้บริการตรวจสุขภาพทางการเงิน โดย บริษัทข้อมูลเครดิตแห่งชาติ4.ให้บริการปรึกษาปัญหาด้านการประกันภัย และเป็นศูนย์กลางฐานข้อมูลด้านการประกันภัย เพื่อให้ประชาชนสามารถสอบถามข้อมูลการทำประกันภัยรถที่ได้ทำประกันภัยไว้กับบริษัทประกันภัย ซึ่งในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุ บริษัทประกันภัยสามารถเข้าไปให้ความช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงที โดยสามารถโทรสอบถามรายละเอียดได้ที่สายด่วนประกันภัย 1186 ทั่วประเทศ 24 ชั่วโมง ระหว่างวันที่ 31 ธ.ค.2557-วันที่ 4 ม.ค.2558

ข่าวอื่นๆ

ข่าวอื่นๆ