ชี้ประกันรายเล็กอยู่ยาก จ่อควบรวม-หาทุนใหม่

  • วันที่ 19 ธ.ค. 2557 เวลา 10:20 น.

ชี้ประกันรายเล็กอยู่ยาก จ่อควบรวม-หาทุนใหม่

สมาคมประกันวินาศภัยชี้เกณฑ์เพิ่มเงินกองทุนทำบริษัทเล็กอยู่ยาก อนาคตควบรวมมากขึ้น

นายอานนท์ วังวสุ นายกสมาคมประกันวินาศภัยไทย เปิดเผยว่า ปีหน้ามีแนวโน้มที่บริษัทประกันขนาดเล็กต้องหาผู้ร่วมทุนรายใหม่ หรือควบรวมกิจการ กันมากขึ้น เนื่องจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) จะยกระดับเงินกองทุนให้สูงขึ้นเป็นขั้นต่ำ 100 ล้านบาท และเป็น 500 ล้านบาท ภายใน 5 ปี จากปัจจุบันขั้นต่ำอยู่ที่ 30 ล้านบาทเท่านั้น ทำให้บริษัทประกันขนาดเล็กอยู่ลำบาก

"ปัจจุบันบริษัทประกันขนาดเล็กที่ทำเบี้ยได้ต่ำกว่า 1,000 ล้านบาท/ปี มีต้นทุนดำเนินงานที่สูงมาก โดยมีค่าใช้จ่ายรวมค่านายหน้าสูงถึง 44.59% ทำให้อัตรา ค่าใช้จ่ายรวมสูงเกินกว่า 100% มานานถึง 3 ปีแล้ว จึงประสบภาวะขาดทุนจากการรับประกันภัยโดยตลอด บริษัทประกันขนาดเล็กจึงต้องหาผู้ร่วมทุนรายใหม่หรือควบรวมกิจการกัน" นายอานนท์ กล่าว

สำหรับบริษัทขนาดกลางที่มีเบี้ยตั้งแต่ 1,000-5,000 ล้านบาท/ปี จะมีอัตราค่าใช้จ่ายรวมค่านายหน้าอยู่ที่ 30.93% และบริษัทขนาดใหญ่ที่มีเบี้ยตั้งแต่ 5,000 ล้านบาท/ปีขึ้นไป จะมีอัตราค่าใช้จ่ายรวม ค่านายหน้า 21.66% จึงสามารถทำธุรกิจต่อไปได้ โดยปัจจุบันมีบริษัทประกันขนาดใหญ่อยู่ 10 แห่ง ขนาดกลาง 26 แห่ง และขนาดเล็ก 26 แห่ง

ทั้งนี้ ในส่วนสมาคมจะช่วยสนับสนุนเรื่องการควบรวมกิจการหรือหาผู้ร่วมทุนรายใหม่ รวมทั้งการแก้ไขกฎเกณฑ์ที่เป็นอุปสรรค

นายอานนท์ กล่าวว่า ปัจจุบันบุคลากรถือว่าเป็นต้นทุนที่แพงที่สุดของบริษัทประกัน และเพิ่มขึ้นทุกปี ปีละ 55-55% โดยปัจจุบันบริษัทประกันหลายแห่งมีต้นทุนมาจากส่วนสำนักงาน 60% และส่วนการตลาด 40% แต่ถ้าเป็นบริษัทประกัน ต่างชาติที่มีมาตรฐานสากล ต้นทุนส่วนสำนักงานจะมีสัดส่วนเพียง 40% ขณะที่ส่วนการตลาด 60% ซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการหารายได้เข้าบริษัท

ข่าวอื่นๆ

ข่าวอื่นๆ