คปภ.ประสานประกันเร่งจ่ายสินไหมน้ำท่วม

วันที่ 07 ต.ค. 2556 เวลา 19:09 น.
คปภ.ประสานประกันเร่งจ่ายสินไหมน้ำท่วม
คปภ. เผยประสานบริษัทประกันภัยเร่งจ่ายสินไหมลูกค้าที่ทำประกันน้ำท่วม

นายประเวช องอาจสิทธิกุล เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เปิดเผยว่า ตามที่ได้เกิดฝนตกหนักติดต่อกันในหลายพื้นที่เป็นเหตุให้เกิดอุทกภัยขึ้นแล้ว 28 จังหวัด คลี่คลายแล้ว 10 จังหวัด มีผู้เสียชีวิต 34 ราย ทรัพย์สินของประชาชนได้รับความเสียหายเป็นจำนวนมาก รวมทั้งพื้นที่ทำการเกษตรอีกกว่าแสนไร่ ทางคปภ.ได้ประสานบริษัทประกันภัยเร่งดำเนินการจ่ายค่าสินไหมแก่ผู้เอาประกันภัยให้ได้รับความสะดวก รวดเร็ว และเป็นธรรม

“จะเห็นได้ว่าปัจจุบันภัยธรรมชาติเกิดขึ้นบ่อยครั้งและทวีความรุนแรงมากขึ้น ขอแนะนำให้ประชาชนเห็นความสำคัญของการทำประกันภัย และหันมาซื้อประกันภัยเพิ่มมากขึ้น และควรศึกษาข้อมูลความคุ้มครองในกรมธรรม์ประกันภัยให้สอดคล้องกับความต้องการ เพราะหากเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดการทำประกันภัยสามารถช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของท่านได้”นายประเวช กล่าว

นายประเวช กล่าวว่า ที่ผ่านมาได้ประสานไปยัง สำนักงาน คปภ. จังหวัด ในพื้นที่ที่ประสบอุทกภัยเพื่อให้ความช่วยเหลือประชาชนอย่างเร่งด่วนหลังน้ำลด ในเบื้องต้นทราบว่าจังหวัดที่ปริมาณน้ำลดลงแล้วบริษัทประกันชีวิตและวินาศภัย ได้รับแจ้งจากประชาชนผู้เอาประกันภัยเพื่อขอรับค่าสินไหมทดแทนบ้างแล้ว

สำหรับ จังหวัดที่ยังประสบภัยน้ำท่วมอยู่ ขอให้ผู้เอาประกันภัยสำรวจความเสียหายของทรัพย์สิน จัดเตรียมกรมธรรม์ประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองกรณีน้ำท่วม พร้อมเอกสารบัตรประจำตัวประชาชน และแจ้งบริษัทประกันภัยทราบทันทีหลังน้ำลด เพื่อให้บริษัทประกันภัยเข้าไปประเมินความเสียหาย

ทั้งนี้ ขอให้แสดงรายละเอียดความสูญเสียและมูลค่าความเสียหายเบื้องต้นของทรัพย์สิน ส่วนในกรณีเสียชีวิตให้แสดงหลักฐานสำเนาใบมรณะบัตร และสำเนาบันทึกประจำวันของเจ้าหน้าที่ตำรวจ ซึ่งกรมธรรม์ประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองกรณีน้ำท่วม เช่น

1. กรมธรรม์ประกันอัคคีภัย และซื้อความคุ้มครองภัยน้ำท่วมเพิ่มเติม2. กรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ ภาคสมัครใจ (ประเภท 1) และกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจประเภทอื่น  ที่ซื้อความคุ้มครองภัยน้ำท่วมหรือภัยธรรมชาติเพิ่มเติม3. กรมธรรม์ประกันความเสี่ยงภัยทรัพย์สิน (IAR)3. กรมธรรม์ประกันชีวิต