เอไอเอส่งเงินกลับ3.9พันล.

วันที่ 17 มิ.ย. 2556 เวลา 12:38 น.
เอไอเอส่งเงินกลับ3.9พันล.
เอไอเอนำกำไรส่งออกนอก 3,900 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 30% จากงวดเดียวกันของปีก่อน

แหล่งข่าวจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เปิดเผยว่า บริษัท เอไอเอ สาขาประเทศไทย ได้นำกำไรส่งออกไปยังสำนักงานใหญ่ ในไตรมาสแรกของปีนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 3,900 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 900 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 30% จากงวดเดียวกันของปี 2555

ทั้งนี้ ในไตรมาสแรกบริษัท เอไอเอ มีกำไรสุทธิ 4,278.99 ล้านบาท ลดลง 601.04 ล้านบาท แต่มีกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรอีก 7.93 หมื่นล้านบาท เพิ่มขึ้น 12.61%

ขณะที่บริษัทประกันชีวิตที่จดทะเบียนในประเทศไทยจำนวน 23 บริษัท ได้ทำการจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นในไตรมาสแรกรวม 2,999.81 ล้านบาท หลังจากที่ไม่มีการจ่ายปันผลให้ผู้ถือหุ้นไตรมาสนี้มาตั้งแต่ปี 2554 และ 2555 ส่วนกำไรสุทธิในไตรมาสแรกของปีนี้มีจำนวน 7,062.61 ล้านบาท ลดลง 429.68 ล้านบาท โดยมีกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร 5.25 หมื่นล้านบาท เพิ่มขึ้น 17.63%

นายสมโพชน์ เกียรติไกรวัล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารช่องทางการขาย และประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการตลาดและประชาสัมพันธ์องค์กร บริษัท โตเกียวมารีนประกันชีวิต (ประเทศไทย) กล่าวว่า 5 เดือนแรก บริษัทมีเบี้ยประกันภัยรับรวมจากช่องทางการขายผ่านตัวแทน 537 ล้านบาท เติบโต 42% โดยมีสัดส่วนการขายสินค้าหลักมาจากการขายสินค้าประเภทบำนาญ และสินค้าตระกูลคุ้มครองตลอดชีพ ตามด้วยสินค้าประเภทสะสมทรัพย์ทั้งระยะสั้นและระยะยาว

ทั้งนี้ บริษัทได้ปรับปรุงประกันภัยแบบตลอดชีพคุ้มครองครบอายุ 90 ปี ให้เบี้ยต่ำลง และให้ลูกค้าเลือกชำระเบี้ยได้ยาวนานขึ้น ตั้งแต่ 15 ปี 20 ปี ครบอายุ 60 ปี 70 ปี และ 90 ปี และได้เปิดตัวสัญญาเพิ่มเติมโรคร้ายแรง เออรี่ ซีไอ แคร์ คุ้มครองกรณีป่วยด้วยโรคร้ายแรงตั้งแต่ระยะเริ่มต้น 1 ใน 10 โรค เช่น โรคมะเร็งระยะไม่ลุกลาม โรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันจากการขาดเลือด โรคหลอดเลือดสมองแตก หรืออุดตัน โดยจะจ่ายสินไหมทดแทนในกรณีเจ็บป่วยระยะเริ่มต้น 20% ของทุนประกันภัย เพื่อให้ผู้เอาประกันภัยสามารถนำเงินสินไหมไปใช้จ่ายในการรักษาไม่ต้องรอจนถึงระยะลุกลาม โดยผู้เอาประกันภัยยังคงได้รับความคุ้มครองต่อ เพื่อสนับสนุนการทำงานของตัวแทน

นางแซลลี โอฮารา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอซ ไลฟ์ แอสชัวรันซ์ กล่าวว่า บริษัทออกกรมธรรม์ประกันชีวิตใหม่เป็นแบบสะสมทรัพย์ ชื่อ 15 เอสเอส ชำระเบี้ยประกัน 8 ปี คุ้มครอง 15 ปี ทุนประกันขั้นต่ำ 3 หมื่นบาท ในอัตราเบี้ยประกันเท่ากันทุกเพศทุกวัย โดยลูกค้าจะได้รับเงินคืนทุกปีในอัตราที่เพิ่มขึ้นทุกๆ 3 ปีตลอดสัญญา และเมื่อครบสัญญาจะได้รับเงินอีกหนึ่งก้อน