ไทยประกันเพิ่มทุนรับเออีซี

วันที่ 23 พ.ย. 2555 เวลา 16:44 น.
ไทยประกันเพิ่มทุนรับเออีซี
ไทยประกันชีวิต เผยเพิ่มทุน 9,500 ล้านบาท เป็น 1 หมื่นล้านบาท เตรียมพร้อมรับการแข่งขันหลังเปิดเออีซี

นายไชย  ไชยวรรณ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไทยประกันชีวิต เปิดเผยว่า นายทะเบียนบริษัทมหาชน กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ได้รับจดทะเบียนเพิ่มทุนของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา ทำให้ทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากเดิม 500 ล้านบาท เพิ่มขึ้นเป็น 1 หมื่นล้านบาท โดยได้มีการเรียกชำระแล้วจำนวน 7,799.99 ล้านบาท

“การจดทะเบียนเพิ่มทุนในครั้งนี้ เพื่อสร้างสถานะความแข็งแกร่งด้านการเงิน ให้ทัดเทียมกับบริษัทประกันชีวิตชั้นนำที่อยู่ในภูมิภาคอาเซียน ซึ่งนอกจากจะเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับบริษัทฯ เพื่อรองรับการขยายตัว และการแข่งขัน เมื่อประเทศไทยต้องเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (เออีซี) แล้ว ยังส่งผลต่อการสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้เอาประกันรวมไปถึงการสร้างความยั่งยืนให้กับองค์กรอีกด้วย”นายไชย กล่าว

ทั้งนี้ สมาคมประกันชีวิตไทย รายงานว่า 9 เดือนแรก บริษัทไทยประกันชีวิต มีเบี้ยรับรวม 3.49 หมื่นล้านบาท เพิ่มขึ้น 20% แยกเป็นเบี้ยปีแรก 8,969.1 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 46% เบี้ยต่ออายุ 2.45 หมื่นล้านบาท มีอัตราการต่ออายุอยู่ที่ 90% เบี้ยชำระครั้งเดียว 1,421.2 ล้านบาท ลดลง 20%