ธนชาตประกันโกยกำไรไตรมาส3เพิ่ม41.5%

วันที่ 20 พ.ย. 2555 เวลา 19:19 น.
ธนชาตประกันชีวิตเผยไตรมาส 3 กำไรสุทธิ 621 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 41.5%

บริษัทเงินทุนธนชาต แจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่า บริษัท ธนชาตประกันชีวิต มีกำไรสุทธิสำหรับไตรมาส 3 ปี 2555 จำนวน 621 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากไตรมาสก่อน จำนวน 182 ล้านบาท หรือ  41.5% เนื่องจากในไตรมาสนี้บริษัทมีรายการพิเศษจากกำไรขายเงินลงทุนจำนวน 461 ล้านบาท ซึ่งรายการดังกล่าวไม่สามารถรับรู้ได้ในงบการเงินรวมตามมาตรฐานการบัญชี ในขณะเดียวกันค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยเพิ่มขึ้นจำนวน 354 ล้านบาท หรือ  22.7%

สำหรับงวด 9 เดือนสิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2555 บริษัทมีกำไรสุทธิจำนวน 1,422 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันปีก่อนจำนวน 802 ล้านบาท หรือ  129.4% โดยมีรายได้จากการรับประกันภัยเพิ่มขึ้นจากการขยายฐานลูกค้ามาจากผลิตภัณฑ์สินเชื่อเช่าซื้อจำนวน 602 ล้านบาท หรือ  43.6% และผลิตภัณฑ์สามัญจำนวน 114 ล้านบาทหรือ  3.7% และค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยเพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันปีก่อนจำนวน 119 ล้านบาท หรือ  2.5%  เนื่องจากสินไหมและเงินจ่ายตามเงื่อนไขกรมธรรม์เพิ่มขึ้น ทำให้กำไรจากการรับประกันภัยเพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันปีก่อน  22.2% ส่วนรายได้จากการลงทุนเพิ่มขึ้นจำนวน 846 ล้านบาท หรือ  130.8% เนื่องจากบริษัทมีกำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุน