ไทยประกันชีวิตออกสินค้าออมระยะสั้น

วันที่ 19 พ.ย. 2555 เวลา 16:56 น.
ไทยประกันชีวิตออกสินค้าออมระยะสั้น
ไทยประกันชีวิตพาเหรดออกสินค้าออมทรัพย์ระยะสั้น ธนทวี3 ชำระเบี้ยประกันสั้น 2-3 ปี พ่วงคืนเงินทุกปี รองรับดอกเบี้ยเงินฝากมีแนวโน้มลดลง 

นายอภิรักษ์ ไทพัฒนกุล กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไทยประกันชีวิต เปิดเผยว่า บริษัทได้พัฒนาแบบประกันใหม่ ซึ่งเป็นแบบประกันสะสมทรัพย์ ชำระเบี้ยประกันระยะสั้น โดยให้อัตราผลตอบแทนที่ดี เพื่อรองรับภาวะอัตราดอกเบี้ยเงินฝากที่ ทรงตัว และมีแนวโน้มลดลงในอนาคต

สำหรับ แบบประกันใหม่นี้ เป็นกลุ่มแบบประกัน “ธนทวี3” ซึ่งแบ่งระยะเวลาการชำระเบี้ยประกันเป็น 2 ปี และ 3 ปี โดยให้ความคุ้มครองสามช่วง คือ 5 ปี 6 ปี และ 7 ปี อายุรับประกันตั้งแต่ 1 เดือนถึง 70 ปี และเป็นแบบประกันที่ไม่ต้องตรวจสุขภาพ

ทั้งนี้ กลุ่มแรก มีแบบประกันธนทวี3 5/2 ชำระเบี้ยประกัน 2 ปี คุ้มครอง 5 ปี ครบกำหนดสัญญารับสองเท่าของจำนวนเงินเอาประกัน แบบประกันธนทวี3 6/2 ชำระเบี้ยประกัน 2 ปี คุ้มครอง 6 ปี ครบกำหนดสัญญารับเงิน 208% ของจำนวนเงินเอาประกัน แบบประกันธนทวี3 7/2 ชำระเบี้ยประกัน 2  ปี คุ้มครอง 7 ปี ครบกำหนดสัญญารับเงิน 212% ซึ่งทั้งสามแบบประกันจะมีเงินคืนระหว่างสัญญาทุกปีๆละ 4% ของจำนวนเงินเอาประกัน ตั้งแต่สิ้นปีที่หนึ่ง กรณีเสียชีวิตภายในปีแรกได้รับ 100% ของจำนวนเงินเอาประกัน เสียชีวิตตั้งแต่ปีที่สองเป็นต้นไป รับ 200% ของจำนวนเงินเอาประกัน

กลุ่มที่สอง แบบประกันธนทวี3 5/3 ชำระเบี้ยประกัน 3 ปี คุ้มครอง 5 ปี ครบกำหนดสัญญารับเงิน 308% ของจำนวนเงินเอาประกัน แบบประกันธนทวี3 6/3 ชำระเบี้ยประกัน 3 ปีคุ้มครอง 6 ปี ครบกำหนดสัญญารับเงิน 316% ของจำนวนเงินเอาประกัน

แบบประกันธนทวี3 7/3 ชำระเบี้ยประกัน 3 ปี คุ้มครอง 7 ปี ครบกำหนดสัญญารับเงิน 324% ทั้งสามแบบประกันมีเงินคืนระหว่างสัญญาทุกปีๆละ 5% ของจำนวนเงินเอาประกัน ตั้งแต่สิ้นปีที่หนึ่ง กรณีเสียชีวิตภายในปีแรกได้รับ 100% ของจำนวนเงินเอาประกัน เสียชีวิตภายในตั้งแต่ปีที่สองรับ 200% ของจำนวนเงินเอาประกัน และเสียชีวิตตั้งแต่ปีที่สามเป็นต้นไปรับ 300% ของจำนวนเงินเอาประกัน

“แบบประกันดังกล่าวเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการออมเงินระยะสั้น และได้ผลตอบแทนที่ดี ขณะเดียวกันยังได้ความคุ้มครองชีวิตอีกด้วย แบบประกันธนทวี3 จึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งในภาวะที่อัตราดอกเบี้ยทรงตัวต่ำ ขณะเดียวกันยังได้รับบริการที่มากกว่าการประกันชีวิตจากบริษัทฯ ไม่ว่าจะเป็นไทยประกันชีวิตฮอตไลน์ บริการทางการแพทย์และเคลื่อนย้ายผู้ป่วยฉุกเฉินตลอด 24 ชั่วโมง”นายอภิรักษ์กล่าว