เผยยอดขายประกันภัยพิบัติกว่า1.65แสนฉบับ

วันที่ 10 ต.ค. 2555 เวลา 09:44 น.
เผยยอดขายประกันภัยพิบัติกว่า1.65แสนฉบับ
คลังเผยยอดขายกรมธรรม์ประกันภัยพิบัติ28 มี.ค.-11 ก.ย.รวม 1.65 แสนฉบับ

นายสมชัย สัจจพงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง และกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมการประกันภัยพิบัติ เปิดเผยว่า ผลการดำเนินการของกองทุนฯ ตั้งแต่วันที่ 28 มี.ค.-11 ก.ย.55 มียอดจำหน่ายกรมธรรม์ประกันภัยพิบัติ รวมจำนวนทั้งสิ้น 165,333 ฉบับ จากบริษัทประกันภัยทั้งสิ้น 46 บริษัท

โดยมีทุนประกันภัยต่อตามสัดส่วนของกองทุน 14,419 ล้านบาท แบ่งเป็น 1.กลุ่มบ้านอยู่อาศัย จำนวนกรมธรรม์ 154,306 ฉบับ ทุนประกันภัยต่อตามสัดส่วนของกองทุน 9,186 ล้านบาท 2.กลุ่ม SME จำนวนกรมธรรม์ 10,326 ฉบับ ทุนประกันภัยต่อตามสัดส่วนของกองทุน 1,994 ล้านบาท และ 3.กลุ่มอุตสาหกรรม จำนวนกรมธรรม์ 701 ฉบับ ทุนประกันภัยต่อตามสัดส่วนของกองทุน 3,239 ล้านบาท โดยบริษัทประกันภัยที่มีการจำหน่ายกรมธรรม์สูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ บริษัทเมืองไทยประกันภัย จำกัด, บริษัทไทยพาณิชย์สามัคคี จำกัด และบริษัทกรุงเทพประกันภัย จำกัด

สำหรับหลักเกณฑ์การชดใช้ค่าสินไหมทดแทนของกองทุนโดยภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นจะต้องมีความรุนแรงในระดับภัยพิบัติซึ่งมีอยู่ด้วยกัน 3 หลักเกณฑ์ ได้แก่ 1.คณะรัฐมนตรีประกาศสถานการณ์ภัยพิบัติรุนแรง ตามคำแนะนำของกระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เช่นเดียวกับกรณีการให้เงินช่วยเหลือพิเศษจำนวน 5,000 บาทต่อครัวเรือน เมื่อเกิดเหตุการณ์อุทกภัยในปี 2554

หรือ 2.กรณีค่าสินไหมทดแทนรวมของผู้เอาประกันภัย ภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยพิบัติ มากกว่า 5,000 ล้านบาทต่อหนึ่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นภายใน 60 วัน โดยมีการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนตั้งแต่ 2 รายขึ้นไป ทั้งนี้ มูลค่าความเสียหายให้เป็นไปตามข้อมูลที่ได้รายงานไปยังสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย

หรือ 3.กรณีธรณีพิบัติความรุนแรงของแผ่นดินไหวตั้งแต่ 7 ริกเตอร์ขึ้นไป หรือกรณีวาตภัย ความเร็วของลมพายุตั้งแต่ 120 กิโลเมตรต่อชั่วโมงขึ้นไป ซึ่งเป็นไปตามหลักมาตรฐานสากล  

นายสมชัย กล่าวเพิ่มเติมว่า สถานการณ์น้ำท่วมที่เกิดขึ้นในหลายจังหวัดในขณะนี้ ความรุนแรงยังไม่ถึงขั้นภัยพิบัติจึงยังไม่เข้าหลักเกณฑ์การจ่ายค่าสินไหมทดแทนตามที่กองทุนกำหนดไว้ อย่างไรก็ตาม ผู้เอาประกันภัยสามารถเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจากบริษัทประกันภัยได้ หากมีการทำประกันภัยที่ระบุความคุ้มครองที่รวมถึงความเสียหายที่เกิดจากภัยธรรมชาติในกรณีน้ำท่วม

ข่าวที่เกี่ยวข้องในอดีต