อาคเนย์ออกประกันออมสั้นผลตอบแทนสูง

วันที่ 26 ก.ย. 2555 เวลา 20:49 น.
กลุ่มอาคเนย์ ชูผลตอบแทนประกันชีวิต 3.25% ต่อปี ไม่ต้องเสียภาษี ส่วนลดประกันภัยสูงสุด 30% สู้คู่แข่ง

นายโชติพัฒน์  พีชานนท์ ประธานกรรมการบริหาร อาคเนย์ กลุ่มธุรกิจประกันและการเงิน กล่าวว่า กลุ่มอาคเนย์จะนำแบบประกันชีวิตใหม่ล่าสุด 4 แบบที่เน้นการลงทุนและการออมทั้งระยะสั้นและระยะยาว เพื่อการวางแผนอนาคต ไปนำเสนอให้แก่ประชาชนในงานสัปดาห์ประกันภัยที่จะเริ่มขึ้นในวันศุกร์ที่ 28 ก.ย.นี้ เป็นแบบประกันที่เหมาะสมกับความคุ้มครองทุกเพศทุกวัย ที่ให้ความคุ้มครอง และตอบสนองในเรื่องการออมทรัพย์ การวางแผนชีวิตหลังเกษียณ และการลงทุนสำหรับคนรุ่นใหม่

ทั้งนี้ ประกอบด้วย“อาคเนย์สะสมทรัพย์พิเศษ 3/1” เหมาะสำหรับผู้ชอบการออมระยะสั้น รับผลตอบแทนทุกปี โดยให้ผลตอบแทนเฉลี่ย  3.00% และไม่ต้องเสียภาษี จำนวนเงินเอาประกันขั้นต่ำ 3 แสนบาท  ชำระเบี้ยครั้งเดียว คุ้มครอง 3 ปี  กรณีผู้เอาประกันยังมีชีวิตอยู่ จะได้รับเงินจ่ายคืน 2.75% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ณ วันครบรอบปีกรมธรรม์ที่ 1 และจะได้รับเงินจ่ายคืน 3% ในปีที่ 2 และ 3.25% ในปีที่ 3 คุ้มครองกรณีเสียชีวิต 103%

นอกจากนี้ แบบออมระยะยาว“เอ็กซ์ตร้า เซฟวิ่ง 12/6” และ “เอ็กซ์ตร้า เซฟวิ่ง 12/7”  สามารถเลือกชำระเบี้ยประกันภัยได้ 6 ปี หรือ 7 ปี  คุ้มครอง 12 ปี รับเงินจ่ายคืนระหว่างสัญญา ปีละ 5% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ณ วันครบรอบปีกรมธรรม์ที่ 7-11 หรือ 8-11 รวมรับผลประโยชน์ตลอดสัญญา 200% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย  กรณีเสียชีวิต รับความคุ้มครองชีวิต 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย หรือเบี้ยประกันชีวิตที่ชำระมาแล้วหรือมูลค่าเวนคืนเงินสดที่สูงกว่า

สำหรับ ผู้ที่ต้องการวางแผนเกษียณอายุ จะเหมาะกับ“นิว เพอร์เฟค 60/15” ชำระเบี้ยประกัน 15 ปี คุ้มครองถึงอายุ  60 ปี โดยจะได้รับเงินจ่ายคืน 50% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ณ วันครบรอบปีกรมธรรม์ที่ 16 และรับเงินจ่ายคืน 350% เมื่ออายุครบ 60 ปี โดยรับผลประโยชน์ตลอดสัญญารวม 400% กรณีเสียชีวิต รับความคุ้มครองชีวิต 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย หรือเบี้ยประกันชีวิตที่ชำระมาแล้วหรือมูลค่าเวนคืนเงินสดที่สูงกว่า

“เอ็กซ์ตร้า เซฟวิ่ง 12/6  เอ็กซ์ตร้า เซฟวิ่ง 12/7  และแบบนิว เพอร์เฟค 60/15  กำหนดทุนประกันขั้นต่ำเพียง 1 แสนบาท สามารถเลือกชำระเบี้ยประกันได้ทั้งแบบรายปี ราย 6 เดือน และราย 3 เดือน สามารถนำเบี้ยไปใช้สิทธิในการหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา”นายโชติพัฒน์ กล่าว

นายโชติพัฒน์ กล่าวว่า  สำหรับ ความคุ้มครองด้านทรัพย์สินและอุบัติเหตุบริษัทฯ ได้เตรียมส่วนลดเบี้ยประกันภัยพิเศษ ให้แก่ผู้ซื้อผลิตภัณฑ์ต่างๆ ของบริษัทอาคเนย์ประกันภัย ได้แก่ ประกันภัย พ.ร.บ. หรือประกันภัยรถยนต์ชั้น 1 หรือ แคมเปญ 2 พลัส,3 พลัส , รวมถึงประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล ประกันโรคมะเร็ง ซึ่งแต่ละผลิตภัณฑ์จะมีส่วนลด โดยเฉลี่ย 20-30 % โดยลูกค้าสามารถรอรับกรมธรรม์ได้เลยภายในงาน     

บทความแนะนำ