กรุงศรีจับมือเอไอเอเปิดจ่ายเงินผ่านสมาร์ทโฟน

วันที่ 24 ก.ย. 2555 เวลา 15:58 น.
กรุงศรีจับมือเอไอเอเปิดชำระเงินผ่านสมาร์ทโฟน-แท็บเล็ต เพิ่มความสะดวกให้ลูกค้า

นายฟิลิป แทน ประธานคณะเจ้าหน้าที่ด้านธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา เปิดเผยว่า กรุงศรี ควิก เพย์ เป็นเทคโนโลยีการชำระเงินแบบใหม่ ผ่านสมาร์ทโฟน และแท็บเล็ต อำนวยความสะดวกให้ลูกค้าชำระเงินผ่านตัวแทนได้สะดวก และคล่องตัว ได้ทุกที่ ทุกเวลา ซึ่งเอไอเอ เป็นพันธมิตรรายแรกของธนาคารที่จะนำเทคโนโลยีดังกล่าวไปใช้ผ่านตัวแทนทั่วประเทศ โดยจะเริ่มกับตัวแทนจำนวน 250 คน

นายรอน แวน โอเยน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เอไอเอ ประเทศไทย กล่าวว่า บริษัทร่วมมือกับธนาคารกรุงศรีอยุธยาเป็นแห่งแรก เพราะมีบัตรเครดิตที่ทำร่วมกันและมีลูกค้าเอไอเอถืออยู่จำนวน 2 แสนใบ โดยในช่วงแรกจะรับชำระเฉพาะบัตรกรุงศรีที่ทำร่วมกับบริษัทเท่านั้น ซึ่งจะคัดเลือกตัวแทน 250 คนจากตัวแทนทั่วประเทศ 7 หมื่นคน ในการนำระบบนี้ไปใช้ในวันที่ 10 ต.ค.2555 นี้

สำหรับ บริการกรุงศรี ควิก เพย์ นี้จะทำให้บริษัทเข้าถึงลูกค้ากลุ่มใหม่ๆ ที่ชอบใช้เทคโนโลยี ซึ่งอาจทำให้ตัดสินใจเข้ามาออมเงินผ่านประกันชีวิตเพิ่มขึ้น ทำให้ลูกค้าชำระเงินได้รวดเร็ว สะดวกสบาย และบริษัทจะได้รับเงินค่าเบี้ยประกันเร็วขึ้น โอกาสในการที่จะได้รับผลตอบแทนก็เร็วขึ้น ซึ่งปัจจุบันมีลูกค้าชำเบี้ยผ่านบัตรเครดิตสัดส่วน 20% ของเบี้ยรับในแต่ละปี

“ทำให้ตัวแทน และ ลูกค้าไม่ต้องถือเงินสด ปลอดภัยทั้ง 2 ฝ่าย และมีความปลอดภัยในการชำระเงินด้วยบัตรเครดิตผ่านมือถือ และ แท็บเล็ต เพราะเป็นระบบที่ธนาคารแห่งประเทศไทยตรวจสอบและรับรองแล้ว รวมทั้งวีซ่าได้ตรวจสอบแล้วเห็นว่าปลอดภัย จึงไม่ต้องห่วง”นายโอเยน กล่าว