logo-pwa

เพิ่ม Post Today

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด

โตเกียวมารีนเปิดตัวเอ็มดีใหม่

09 กรกฎาคม 2555

โตเกียวมารีนประกันชีวิต เปิดตัวกรรมการผู้จัดการคนใหม่ ขณะที่ 6 เดือนแรกเบี้ยประกันรับรวมโต24.3%

โตเกียวมารีนประกันชีวิต เปิดตัวกรรมการผู้จัดการคนใหม่ ขณะที่ 6 เดือนแรกเบี้ยประกันรับรวมโต24.3%

นายฮิโรชิ ทาเทอิชิ กรรมการผู้จัดการ บริษัท โตเกียวมารีนประกันชีวิต (ประเทศไทย) เปิดตัว นายตาคูย่า มิตานิ ผู้ที่จะมาดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการคนใหม่ มีผลอย่างเป็นทางการในวันที่ 16 ก.ค. 2555  เพื่อสานต่อนโยบายของบริษัท โดยปี 2555 ตั้งเป้าหมายเบี้ยประกันภัยรับรวมที่ 2,350 ล้านบาท แบ่งเป็นเบี้ยประกันภัยรับปีแรก 750 ล้านบาท และเบี้ยประกันภัยรับปีต่ออายุ 1,600 ล้านบาท โดยมีอัตราการเติบโตกว่า  23% ซึ่งนับว่าสูงกว่าอัตราการเติบโตของภาพรวมธุรกิจประกันชีวิตที่คาดการเติบโตโดยประมาณที่  15%

โตเกียวมารีนเปิดตัวเอ็มดีใหม่ ตาคูย่า มิตานิ

ทั้งนี้ ใน 6 เดือนแรก ทำเบี้ยประกันภัยรับรวมได้1,193 ล้านบาท เป็นเบี้ยประกันภัยรับปีแรก 459 ล้านบาท และเบี้ยประกันภัยรับปีต่ออายุ 734 ล้านบาท โตกว่าประมาณการ  20% และโตกว่าเบี้ยประกันภัยรับรวมปี2554 ในช่วงเวลาเดียวกัน อยู่ 24.3%

นายสมโพชน์ เกียรติไกรวัล รองกรรมการผู้จัดการอาวุโสสายงานการบริหารตัวแทน เปิดเผยว่า สำหรับช่องทางตัวแทนนั้นปิดไตรมาส 2 ของปีไปด้วยผลงาน 360 ล้านบาท ซึ่งเติบโตกว่าช่วงระยะเวลาเดียวกันของปีที่แล้ว 39% และหากคิดเบี้ยประกันภัยรับปีแรกรวมกับเบี้ยประกันภัยรับปีต่ออายุมีผลงานถึง 597 ล้านบาท เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันในปีที่แล้ว เติบโตขึ้น 85% จากเดิมที่วางไว้จะทำยอดให้ได้ 40% ของเป้าหมายปลายปีคือ 240 ล้านบาท

ขณะนี้ มีผลงานเท่ากับ 60% ของเป้าหมายที่วางไว้ทั้งปีคือ 600 ล้านบาท เป็นสัญญานที่ดีในครึ่งปีแรกที่จะทำให้การทำงานในครึ่งปีหลังบรรลุผลสำเร็จได้ไม่ยากนัก แต่เนื่องจากปัจจัยลบก็ยังคงมีอยู่บ้าง แต่ไม่มากเท่ากับปีที่แล้วที่มีปัญหาเรื่องน้ำท่วม รวมทั้งสามารถพัฒนาการขายที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ Pension choice ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังจะเห็นได้ว่ามียอดขายในผลิตภัณฑ์นี้คิดเป็นสัดส่วนถึง 70% ซึ่งน่าจะทำให้ผลงานของ 6 เดือนหลังของปีนี้ ดีกว่าปีที่ผ่านมา

นายตาคูย่า มิตานิ ผู้ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการคนใหม่ ของบริษัท โตเกียวมารีนประกันชีวิต (ประเทศไทย) ซึ่งจะมีผลตั้งแต่วันที่ 16 ก.ค. พ.ศ. 2555  ทำงานกับกลุ่มโตเกียวมารีนมาโดยตลอด ในช่วงต้นรับผิดชอบดูแลในส่วนธุรกิจประกันภัยของกลุ่มโตเกียวมารีน ไม่ว่าจะเป็นฝ่ายขาย การตลาดหรือฝ่ายบุคคล  ต่อจากนั้นได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่ดูแลรับผิดชอบในหลายส่วนงานด้วยกัน เช่น ฝ่ายวางแผนองค์กร ด้านกฎหมายและกำกับการปฏิบัติงาน ฝ่ายบุคคล ฝ่ายพิจารณารับประกันและฝ่ายสินไหม ของ โตเกียวมารีนประกันชีวิต ประเทศสิงคโปร์  ขณะเดียวกันก็ช่วยงานสนับสนุนให้แก่โตเกียวมารีนอินโดนีเซียและมาเลเซีย

สำหรับแนวนโยบายในการบริหารงานในฐานะกรรมการผู้จัดการคนใหม่ นายตาคูย่า มิตานิ  จะยังคงดำเนินการตามแนวทางและนโยบายของบริษัท ที่มุ่งเน้นการนำเสนอสินค้าและบริการที่มีคุณภาพสูงสุดให้แก่ลูกค้า  เพื่อตอบสนองความคาดหวังและต้องการของผู้ถือหุ้นโดยแสวงหาผลกำไรอย่างเหมาะสมและคำนึงถึงความเติบโตอย่างยั่งยืนขององค์กรเป็นหลัก  รวมถึงคำนึงถึงความสำคัญของลูกค้า ตัวแทน รวมถึงพนักงานทุกคน