logo-pwa

เพิ่ม Post Today

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
6เดือนคนสอบตัวแทนประกันฯ6.98หมื่น

6เดือนคนสอบตัวแทนประกันฯ6.98หมื่น

09 กรกฎาคม 2555

สิ้นไตรมาส 2 ของปี 2555 ยอดผู้สมัครสอบตัวแทนประกันชีวิตสูงขึ้นจากปีก่อนถึง 7.03%

สิ้นไตรมาส 2 ของปี 2555  ยอดผู้สมัครสอบตัวแทนประกันชีวิตสูงขึ้นจากปีก่อนถึง 7.03%

นางบุษรา  อึ๊งภากรณ์  ผู้อำนวยการสมาคมประกันชีวิตไทย  เปิดเผยว่า  การสอบตัวแทนประกันชีวิตที่สอบผ่านสมาคมประกันชีวิตไทย เดือนมิ.ย. 2555 มีผู้สมัครสอบทั่วประเทศ 1.20 หมื่นคน เพิ่มขึ้นจากในระยะเดียวกันของปีก่อน  7.03%   รวมยอดของผู้สมัครสอบตั้งแต่ 1 ม.ค. – 30 มิ.ย. 2555 มีทั้งสิ้น 6.98 หมื่นคน  เพิ่มขึ้นจากในระยะเดียวกันของปีก่อน  7.89% 

สำหรับเดือนก.ค. 2555 นี้สมาคมได้เปิดสอบด้วยระบบคอมพิวเตอร์ในส่วนภูมิภาคเพิ่มขึ้นอีก 4 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดอุบลราชธานี  จันทบุรี  อุดรธานี และภูเก็ตรวมเป็น 11 จังหวัดเพื่อรองรับจำนวนผู้สมัครสอบที่จะมากขึ้นและเป็นการพัฒนาระบบการสอบในต่างจังหวัด

"การเพิ่มขึ้นของตัวแทนประกันชีวิตเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้เบี้ยประกันชีวิตเพิ่มขึ้น เฉพาะสถิติ 1 ม.ค.-31 พ.ค. เบี้ยประกันชีวิตรวมทั้งสิ้น 1.46 แสนล้านบาท เติบโตเพิ่มจากปีก่อนในระยะเดียวกัน  17.4%"นางบุษรากล่าว