เมืองไทยฯครองเบอร์2ตลาดประกันไทย

วันที่ 04 ก.ค. 2555 เวลา 18:30 น.
เมืองไทยฯครองส่วนแบ่งการตลาดอันดับ 2 ธุรกิจประกันชีวิตสำเร็จ ไทยประกันฯหล่นไปอยู่อันดับ 3

สมาคมประกันชีวิตไทย รายงานว่า 5 เดือนแรกธุรกิจประกันชีวิต มีเบี้ยรับรวม 1.46 แสนล้านบาท เพิ่มขึ้น 17% แยกเป็นเบี้ยปีแรก 3.09 หมื่นล้านบาท เพิ่มขึ้น 23% เบี้ยต่ออายุ 1.01 แสนล้านบาท โดยมีอัตราการต่ออายุของลูกค้าเก่า 89% เบี้ยประกันชำระครั้งเดียวหรือซิงเกิลพรีเมี่ยม 1.47 หมื่นล้านบาท เพิ่มขึ้น 29%

ทั้งนี้ บริษัทเมืองไทยประกันชีวิต สามารถชิงส่วนแบ่งการตลาดอันดับ 2 จากบริษัทไทยประกันชีวิตสำเร็จตามเป้าหมายที่ นายโพธิพงษ์ ล่ำซำ ประธานกรรมการ บริษัทเมืองไทยประกันชีวิต ประกาศไว้เมื่อปี 2552 และยังเป็นอันดับ 1 ของบริษัทประกันชีวิตที่มีธนาคารพาณิชย์ถือหุ้น เป็นไปตามเป้าหมายที่นายสาระ ล่ำซำ กรรมการผู้จัดการ เคยประกาศไว้เมื่อปลายปี 2553 หลังจากธนาคารกสิกรไทยเข้ามาถือหุ้นจะนำพาบริษัทขึ้นอันดับ 1 ของบริษัทประกันชีวิตที่มีธนาคารถือหุ้น

สำหรับ 5 เดือนแรกบริษัทเมืองไทยประกันชีวิต มีเบี้ยรับรวม 1.87 หมื่นล้านบาท เพิ่มขึ้น 31% รวมถึงเบี้ยปีแรกที่มีเข้ามาทั้งสิ้น 4,581.2  ล้านบาท เพิ่มขึ้น 57% และเบี้ยประเภทชำระครั้งเดียว 3,422.2 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 40% ขณะที่บริษัทไทยประกันชีวิตที่ครองส่วนแบ่งการตลาดอันดับ 2 มาตลอดหล่นไปอยู่อันดับที่ 3  ด้วยเบี้ยรับรวม 1.84 หมื่นล้านบาท เพิ่มขึ้น 17% มีเบี้ยปีแรก 4,562.3 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 47% และเบี้ยชำระครั้งเดียว 701 ล้านบาท ลดลง 39%

อย่างไรก็ตาม เบี้ยประกันของทั้ง 2 บริษัทใกล้เคียงกันมาก เบี้ยรับรวมห่างกันเพียง 319.3 ล้านบาท เบี้ยปีแรกห่างกันเพียง 18.9 ล้านบาทเท่านั้น ซึ่งเมืองไทยประกันชีวิตมีความได้เปรียบจากช่องทางการจำหน่ายผ่านธนาคารกสิกรไทยที่เป็นผู้ถือหุ้น ขณะที่บริษัทไทยประกันชีวิต ช่องทางขายหลักยังเป็นตัวแทน และอยู่ระหว่างการขยายช่องทางการขายผ่านธนาคาร