แนะต่ออายุกรมธรรม์ก่อนเดินทางสงกรานต์

วันที่ 04 เม.ย. 2555 เวลา 15:08 น.
สมาคมประกันชีวิตไทยแนะประชาชนต่ออายุกรมธรรม์เพื่อประโยชน์ในช่วงสงกรานต์

นายสุทธิ รจิตรังสรรค์  นายกสมาคมประกันชีวิตไทย กล่าวว่า ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่กำลังจะมาถึง จะมีประชาชนจำนวนมากเดินทางไปต่างจังหวัดเพื่อพักผ่อน หรือกลับสู่ภูมิลำเนา จากสถิติที่ผ่านมาหลายปีจะเห็นได้ว่าเกิดอุบัติเหตุขึ้นเป็นจำนวนมาก ส่งผลให้มีประชาชนได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตหลายราย  เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมหากเกิดเหตุสุดวิสัยขึ้นจึงขอแนะนำให้ประชาชนผู้มีประกันภัยตรวจสอบกรมธรรม์ประกันชีวิตที่ได้ทำไว้ว่า ยังมีผลบังคับอยู่ หรือถึงกำหนดชำระเบี้ยประกันชีวิตแล้วหรือไม่ เพื่อจะได้ชำระเบี้ยประกันชีวิตให้มีความคุ้มครองครบถ้วนก่อนการเดินทางต่อไป จะสามารถช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลหากเกิดอุบัติเหตุ

 “เทศกาลสงกรานต์เป็นช่วงที่มีประชาชนจำนวนมากเดินทางออกต่างจังหวัด ดังนั้นการจราจรที่คับคั่งมีผลต่อความเสี่ยงที่จะเกิดอุบัติเหตุขึ้นได้ จากสถิติที่ผ่านมีการเกิดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลสงกรานต์ปี 2554 ที่ผ่านมา เกิดอุบัติเหตุทางถนน 3,215 ครั้งมีผู้เสียชีวิต 271 ราย มีผู้ได้รับบาดเจ็บ 3,476 คน”นายสุทธิ กล่าว

นายสุทธิ กล่าวว่า  การขาดชำระเบี้ยประกันชีวิตจะมีผลให้กรมธรรม์ประกันชีวิตขาดอายุ ซึ่งจะทำให้ขาดความคุ้มครอง เมื่อเกิดอุบัติเหตุ หรือเจ็บป่วย ผู้เอาประกันภัยจะไม่สามารถเรียกร้องค่าสินไหมประกันชิวิตจากบริษัทได้  ดังนั้นการชำระเบี้ยประกันชีวิตจึงมีความสำคัญอย่างยิ่ง เพราะหากเกิดอุบัติเหตุขึ้น กรมธรรม์ประกันชีวิตจะเข้าไปช่วยท่านได้เต็มที่ตามเงื่อนไขที่กำหนดในกรมธรรม์ประกันชีวิต สำหรับประชาชนผู้ยังไม่มีประกันชีวิตก็สามารถสร้างความคุ้มครองได้ โดยเลือกซื้อประกันชีวิตที่เหมาะสมกับตนเองกับบริษัทประกันชีวิต 24 แห่ง