กองทุนประกันขยายอุ้มเอกชนน้ำท่วมไม่อั้น

วันที่ 27 ก.พ. 2555 เวลา 19:08 น.
กองทุนประกันขยายอุ้มเอกชนน้ำท่วมไม่อั้น
กองทุนประกันยังปิดไม่ลง หาทางลดเบี้ยประกันอีก หลังจากขยายความคุ้มครองผู้ประกอบการโดยไม่กำหนดเพดานทุนประกัน

นายพยุงศักดิ์ ชาติสุทธิผล ประธานคณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมการประกันภัยพิบัติ กล่าวว่า ที่ประชุมได้สั่งการให้คณะอนุกรรมการที่มีนายประเวช องอาจสิทธิกุล เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ ประกันภัย หรือ คปภ. เป็นประธาน กลับไปศึกษาความเป็นไปได้ในการคิดเบี้ยประกันภัยในแต่ละกลุ่มให้เป็นอัตราเดียวกัน จากเดิมที่จะกำหนดตามพื้นที่ความ ที่แบ่งเป็น 4 โซน ซึ่งจะดูข้อมูลย้อนหลังระหว่างปี 2549-2554 จากสถิติของสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ หรือ GISTDA 

ทั้งนี้ การแบ่งกลุ่มเบี้ยประกันในอัตราเดียวแต่จะแยกเป็น กลุ่มของบ้านเรือนประชาชนทั่วไปที่เดิมคาดว่าจะคิดเบี้ยประกัน 1%  กลุ่มธุรกิจเอสเอ็มอีคิดเบี้ยประกัน 1.5% และกลุ่มอุตสาหกรรม คิดเบี้ยประกัน 2% ซึ่งจะพยายามให้คณะอนุกรรมการหาทางพิจารณาว่าจะสามารถให้เบี้ยลดลงอีกได้เท่าไหร่ โดยจะมีการนำผลการศึกษามารายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการฯ อีกครั้งในวันพฤหัสบดีที่ 1 มี.ค.นี้ และหลังจากนั้นจะเสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรี หรือ ครม. ในสัปดาห์หน้า เพื่อให้สามารถเริ่มขายกรมธรรม์ได้ภายสัปดาห์ที่ 1-2 ของเดือนมี.ค.นี้

นายพยุงศักดิ์ยังกล่าวด้วยว่า การกำหนดเบี้ยประกันในแต่ละกลุ่มให้เป็นอัตราเดียวกัน เพื่อเป็นการสะท้อนให้เห็นถึงความมั่นใจสูงว่า ในแผนงานบริหารจัดการน้ำท่วมที่รัฐบาลจัดเตรียมไว้

สำหรับการจ่ายค่าสินไหมทดแทนนั้น ผู้ทำประกันจะได้รับก็ต่อเมื่อถูกกำหนดเป็นพื้นที่ภัยพิบัติตามที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สนอให้ครม.เป็นผู้ประกาศ แต่จะมีการกำหนดรายละเอียดอีกครั้งว่า น้ำท่วมต้องท่วมสูงเท่าไหร่ และท่วมขังเป็นระยะเวลานานกี่วันถึงจะได้รับค่าสินไหม 

สำหรับการชดเชยความเสี่ยง จะขยายการคุ้มครองในกรณีเอสเอ็มอี เป็น 30% ของทุนประกันภัยไม่เกิน 50 ล้านบาท ขณะที่กรณีภาคอุตสาหกรรมจะคุ้มครอง 30% แต่ไม่จำกัดทุนประกัน แต่ในส่วนของกลุ่มบ้านเรือนประชาชนจะยังกำทุนประกันภัยไม่เกิน 1 แสนบาทตามเดิมเพราะเชื่อว่าความเสียหายของกลุ่มบ้านเรือนทั่วไปจะไม่สูงนัก