ลูกค้าSCBLIFEขอผ่อนผันชำระเบี้ย309ราย

วันที่ 21 พ.ย. 2554 เวลา 14:27 น.
ไทยพาณิชย์ประกันชีวิต เผยมีลูกค้าขอใช้สิทธิผ่อนผันการชำระเบี้ยประกันจากปัญหาน้ำท่วม 309 ราย

นายวิพล  วรเสาหฤท กรรมการผู้จัดการใหญ่  บริษัทไทยพาณิชย์ประกันชีวิต หรือ (SCBLIFE) เปิดเผยว่า จากการออกมาตรการช่วยเหลือ และเยียวยาความเดือดร้อนให้แก่ผู้ถือกรมธรรม์ที่ได้รับผล กระทบจากวิกฤติอุทกภัย โดยบริษัทได้ผ่อนผันระยะเวลาการชำระเบี้ยประกัน  ฝ่ายขายในทุกช่องทาง ได้เร่งลงพื้นที่พบปะลูกค้า  ส่วนฝ่ายบริการลูกค้า ก็ได้โทรเยี่ยมเยียน ให้กำลังใจ  และให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ถือกรมธรรม์อย่างเร่งด่วน 

ทั้งนี้ข้อมูล ณ วันที่ 18 พ.ย. มีผู้ถือกรมธรรม์ 309 ราย  ขอใช้สิทธิผ่อนผันการชำระเบี้ยประกัน  และมีผู้ถือกรมธรรม์ 3 ราย  เสียชีวิตจากวิกฤตน้ำท่วม  คิดเป็นทุนประกันทั้งสิ้น 1.1 ล้านบาท   ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนที่น้อยมาก  เมื่อเทียบกับสินทรัพย์รวมของบริษัทในครึ่งปีแรกของปีนี้  ซึ่งมียอดรวมกว่า 8.13 หมื่นล้านบาท และเงินสำรองประกันชีวิตกว่า 7.02 หมื่นล้านบาท โดยบริษัทได้เร่งดำเนินการจ่ายสินไหมมรณกรรมเพื่อบรรเทาทุกข์ให้แก่ผู้รับประโยชน์