ไทยประกันภัยโชว์กำไรรับประกันภัยเพิ่ม 109%

วันที่ 12 พ.ย. 2554 เวลา 15:16 น.
ไทยประกันภัย เผยไตรมาส 3 กำไรจากการรับประกันภัยเพิ่ม 109% มั่นใจน้ำท่วมไม่กระทบมาก

น.ส.พณิตา ตู้จินดา กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทยประกันภัย  เปิดเผยว่า ผลการดำเนินงานสำหรับไตรมาสที่ 3 ปี 2554 บริษัทฯมีเบี้ยประกันภัยรับ 331 ล้านบาท มีกำไรจากการรับประกันภัยเพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อน 109% ส่วนใหญ่มาจากค่าสินไหมที่ลดลง  นอกจากนี้บริษัทฯมีรายได้จากการลงทุนอยู่ที่ 21.9 ล้านบาท  เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อน 27% จึงทำให้บริษัทฯมีกำไรสุทธิในช่วงไตรมาสที่ 3 จำนวน 17 ล้านบาท  สำหรับ ผลการดำเนินงานในช่วง 9 เดือนแรกของบริษัทฯ มีกำไรสุทธิ 45.8 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 115% และสูงกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ สำหรับ เหตุการณ์น้ำท่วมที่เกิดขึ้น คาดว่าจะส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินงาน ณ สิ้นปีไม่มากนัก เพราะได้บริหารความเสี่ยงจากการประกันภัยต่อเป็นอย่างดี และบริษัทได้ให้บริการจัดการสินไหมอย่างรวดเร็ว สำหรับความเสียหายที่เกิดขึ้น