คปภ. เร่งประเมินความเสียหายน้ำท่วม

วันที่ 11 พ.ย. 2554 เวลา 15:06 น.
คปภ. จับมือสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เร่งส่งผู้เชี่ยวชาญลงพื้นที่ประเมินความเสียหาย เพื่อจ่ายสินไหมให้เร็ว

นายประเวช องอาจสิทธิกุล เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย(คปภ.)  เปิดเผยว่า จากการหารือกับสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) ที่ประชุมได้ร่วมกันประเมินสถานการณ์และข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น       โดยพบว่าสิ่งที่ภาคอุตสาหกรรมมีความกังวลในขณะนี้มี 2 ประการหลักๆ คือ การประเมินมูลค่าความเสียหายที่อาจมีความล่าช้าเนื่องผู้ได้รับความเสียหายมีจำนวนมาก และแนวโน้มเบี้ยประกันภัยที่อาจปรับตัวสูงขึ้นรวมถึงบริษัทประกันภัยบางแห่งไม่รับต่ออายุกรมธรรม์ประกันภัย

ทั้งนี้ แนวทางหนึ่งในการเร่งกระบวนการชำระค่าสินไหมทดแทน คือการเพิ่มบุคคลากรที่มีความเชี่ยวชาญและเหมาะสมเป็นผู้ประเมินความเสียหาย อาทิ เช่น คณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิในสถาบันการศึกษาและผู้ทรงคุณวุฒิในสมาคมวิชาชีพ เพื่อกระจายงานสำรวจความเสียหายและลดการกระจุกตัวของการเข้าไปสำรวจภัยในพื้นที่ต่างๆ  เพื่อจ่ายค่าสินไหมทดแทนได้เร็วขึ้น

สำหรับ กรณีที่เบี้ยประกันภัยปรับตัวสูงในช่วงนี้เป็นผลจากภาพรวมความเสียหายที่เกิดขึ้นและยังคงเพิ่มขึ้นเรื่อยๆยังไม่สิ้นสุด ต้องเร่งรัดการให้ความชัดเจนในมาตรการบริหารความเสี่ยงอุทกภัยของภาครัฐและเอกชนตลอดจนผู้เอาประกันภัยต่อไปในอนาคต เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้รับประกันภัยในประเทศและผู้รับประกันภัยต่อในต่างประเทศ