ยืดชำระเบี้ยประกันให้ลูกค้าน้ำท่วม

  • วันที่ 06 ต.ค. 2554 เวลา 20:57 น.

สมาคมประกันชีวิตไทย ยืดเวลาชำระเบี้ยให้ลูกค้าน้ำท่วมจากปกติ 31 วัน เป็น 91 วัน

นายสุทธิ รจิตรังสรรค์ นายกสมาคมประกันชีวิตไทย สมาคมได้ขอความร่วมมือบริษัทประกันชีวิตสมาชิกเพื่อให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม   จนไม่สามารถชำระเบี้ยประกันชีวิตได้ตามกำหนด ใน 2 เรื่อง ได้แก่ 

1.การขยายระยะเวลาผ่อนผันชำระเบี้ยประกันภัย จากเดิมได้ไม่เกิน 31 วัน ขยายออกไปเป็นไม่เกิน 91 วันหลังจากวันที่ครบกำหนด 

2.การยกเว้นดอกเบี้ยและการตรวจสุขภาพให้แก่ผู้เอาประกันชีวิตที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ที่ประกาศเป็นพื้นที่ประสบภัย ตามประกาศของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย และได้ยื่นเรื่องขอต่ออายุกรมธรรม์ประกันภัยที่ขาดอายุมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน ให้สามารถกลับคืนสู่สถานะเดิมของกรมธรรม์ประกันภัยได้ โดยการดำเนินการดังกล่าวคาดว่าจะสามารถรักษาระดับอัตราการเติบโตของธุรกิจประกันชีวิตอยู่ในเกณฑ์ที่ดีได้

ข่าวอื่นๆ

ข่าวอื่นๆ