เมื่อนวัตกรรมมาบรรจบกับเทคโนโลยี การเปลี่ยนแปลงจึงเกิดขึ้น

วันที่ 27 ต.ค. 2563 เวลา 07:19 น.
เมื่อนวัตกรรมมาบรรจบกับเทคโนโลยี การเปลี่ยนแปลงจึงเกิดขึ้น
คอลัมน์ Healthy Wealth โดย...จิราธิป กุลกาญจนาธร บลจ.เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

ในช่วงที่ผ่านมาตลาดหุ้นทั่วโลกมีการปรับตัวขึ้นจากแรงผลักดันของหุ้นกลุ่มเทคโนโลยี เมื่อนึกถึงหุ้นกลุ่มนี้นักลงทุนส่วนใหญ่อาจนึกถึงเพียงแค่บริษัทหนึ่งบริษัทใด แต่ในโลกปัจจุบันบริษัทเทคโนโลยีมีความเชื่อมโยงสนับสนุนกันและกัน ซึ่งบริษัทเทคโนโลยีในปัจจุบันมีการพัฒนาและวิจัยอย่างต่อเนื่อง โดยมีหลากหลายประเภทและเข้าไปเปลี่ยนรูปแบบการทำธุรกิจในหลากหลายอุตสาหกรรมอย่างสิ้นเชิง

ในยุคของ Digital Revolution คือการพัฒนาอย่างก้าวกระโดดของยุคเทคโนโลยีและการสื่อสาร อย่างเช่น ระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตมีการพัฒนาระบบเครือข่ายจากยุค 1G เพียงแค่พูดคุยกันด้วยเสียงผ่านมือถือระบบอนาล็อก ถูกพัฒนามาถึงยุค 5G ที่ไม่ใช่แค่พูดคุยผ่านระบบแบบเดิมๆ แต่ยังมีการเชื่อมโยงอุปกรณ์ต่างๆ ผ่านโลกอินเตอร์เน็ต ที่เรียกกันว่า (Internet of Things หรือ IoT) ตัวอย่างง่ายๆของข้อมูลที่ถูกสร้างขึ้นจาก IoT เช่น ข้อมูลทางด้านสุขภาพจากสมาร์ทวอทซ์ หรือ เซนเซอร์ในรถยนต์ เป็นต้น มีข้อมูลมากมายที่จำเป็นต้องนำมาวิเคราะห์หรือนำไปใช้งานในอนาคต

หากอ้างอิงจาก openai.com พบว่าในช่วง 8 ปีที่ผ่านมา AI มีประสิทธิภาพสูงขึ้นกว่า 300,000 เท่า ส่งผลให้สามารถนำไปใช้งานได้จริง และเปลี่ยนหลายอุตสาหกรรมทั่วโลกอย่างเช่น อุตสาหกรรมรถยนต์ที่กำลังถูกเปลี่ยนแปลงด้วย AI ทำให้สามารถมีระบบขับเคลื่อนแบบไร้คนขับ และการเปลี่ยนแปลงไปใช้พลังงานไฟฟ้าจากแบตเตอรี่แทนเครื่องยนต์สันดาปภายใน (Internal Combustion Engine) นอกจากนี้ยังนำ AI ไปใช้ในทางการแพทย์ อย่างการจัดเรียงพันธุกรรม (Genome sequencing) ที่จะช่วยในการวินิจฉัยอาการป่วยได้ดียิ่งขึ้นและป้องกันก่อนที่จะเกิดอาการของโรค เป็นต้น จะเห็นได้ว่า AI กำลังอยู่ในจุดที่กำลังก้าวข้ามจากเพียงแค่การแนะนำสินค้าหรือวีดีโอที่พบกันมากในโลกโซเชี่ยลมีเดียไปสู่การปฏิวัติอุตสาหกรรมอื่นๆ

ดังนั้น การเชื่อมโยงของนวัตกรรมทางด้านเทคโนโลยีที่มาบรรจบกัน กำลังขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงในอุตสาหกรรมทั่วโลก ส่งผลให้ต้นทุนการผลิตถูกลงแต่มีประสิทธิภาพมากขึ้น และเมื่อถึงจุดที่เกิดการประหยัดจากขนาด (Economy of scale) คาดว่าจะส่งผลให้ยอดขายและกำไรของกลุ่มเหล่านี้เติบโตอย่างก้าวกระโดด และอาจส่งผลกดดันให้ธุรกิจต้องปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี ซึ่งนักลงทุนอาจต้องคำนึงถึงปัจจัยของนวัตกรรมด้วยเพื่อปิดความเสี่ยงธุรกิจที่จะถูก “Disrupt” ในโลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ซึ่งในปัจจุบันมีกองทุนมากมายที่สามารถเข้าถึงการลงทุนในหุ้นกลุ่มนี้ได้ที่นักลงทุนอาจพิจารณาลงทุนนอกเหนือจากกองทุนทั่วไปเพื่อกระจายความเสี่ยง แต่อย่างไรก็ตามการลงทุนในหุ้นกลุ่มเหล่านี้มีโอกาสที่บางบริษัทในกลุ่มจะไม่ประสบความสำเร็จและส่งผลให้มีความเสี่ยงที่สูงกว่าจึงต้องมีการติดตามสถานการณ์ของเศรษฐกิจและตลาดตราสารทุนอย่างสม่ำเสมอ