เปลี่ยนธุรกิจรุ่นเก๋าเป็นแบบออนไลน์

วันที่ 10 มิ.ย. 2563 เวลา 06:57 น.
เปลี่ยนธุรกิจรุ่นเก๋าเป็นแบบออนไลน์
คอลัมน์ ตลาดนัดการเงิน โดย...K-Expert เสาวนีย์ พงษ์เสนีย์ ที่ปรึกษาการเงิน ธนาคารกสิกรไทย

ไวรัสโควิด ถือเป็นตัวเร่งให้ธุรกิจต้องปรับตัวเปลี่ยนรูปแบบเป็นออนไลน์กันมากขึ้น หากเป็นคนรุ่นใหม่คงถือได้ว่าเป็นเรื่องปกติ แต่สำหรับผู้ใหญ่บางคนอาจจะต้องใช้เวลา ยิ่งหากเป็นธุรกิจที่ประสบความสำเร็จจากรุ่นสู่รุ่น อาจจะต้องเผชิญความขัดแย้งกันในครอบครัว และนำพามาซึ่งความสูญเสียทั้งรายได้และโอกาสทางธุรกิจ ดังนั้นการเริ่มต้นปรับเปลี่ยนรูปแบบธุรกิจจึงควรเริ่มต้น อย่างความระมัดระวัง ด้วย 4 ขั้นตอนเปลี่ยนธุรกิจรุ่นเก๋าเป็นแบบออนไลน์ ดังนี้

1. เริ่มต้นทีละส่วนเพื่อลดปัญหาช่องว่างระหว่างวัย

โดยปกติแล้วการส่งต่อธุรกิจครอบครัวมักมีปัญหาเรื่องช่องว่างระหว่างวัย หรือ Generation Gap ทั้งในความคิดและวิธีการ นอกจากนั้นผู้บริหารปัจจุบันยังไม่มั่นใจว่าทายาทจะมีความสามารถเพียงพอหรือไม่ การไปปรับเปลี่ยนความคิดของรุ่นเก๋าอาจเป็นเรื่องยากกว่าการเปลี่ยนความคิดของเราเอง ดังนั้นในช่วงแรกอาจจะค่อยเริ่มต้นจากสิ่งเล็กๆที่ตนเองสามารถทำได้ก่อน โดยพยายามชี้ให้เห็นว่าสิ่งที่ตนเองทำนั้นกำลังช่วยให้ธุรกิจก้าวหน้ามากยิ่งขึ้น

2. พูดถึงความสำเร็จของธุรกิจ Online บ่อยๆ

การพูดถึงความสำเร็จบ่อยๆ จะช่วยเปลี่ยนความคิด และความเชื่อจนนำไปสู่ความสำเร็จในที่สุด ดังนั้นในช่วงเริ่มต้นทายาทอาจจะหาตัวอย่างธุรกิจที่มีความคล้ายคลึงกันขึ้นมาเป็นหัวข้อการสนทนา หรือ ปรึกษาหารือบ่อยๆ เพื่อให้ทุกคนเห็นถึงโอกาส ความเป็นไป ตลอดจนถึงอุปสรรคต่างๆที่อาจเกิดขึ้น การค่อยๆเตรียมความพร้อม จะช่วยทำให้ทุกคนในครอบครัวมั่นใจกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นได้ได้ง่ายขึ้น

3. ทดลองสร้างประสบการณ์เพื่อสร้างความเชื่อมั่น

แนะนำให้คนในครอบครัวที่ไม่คุ้นชินกับการซื้อของออนไลน์ ให้เริ่มต้นมีประสบการณ์ด้วยตน เพราะนอกจากจะทำให้เข้าใจ ลดความกังวลแล้ว ยังถือเป็นโอกาสที่จะเรียนรู้การทำความเข้าใจลูกค้าไปในตัว

4. หาตัวช่วยจากภายนอก

“ในการแข่งขันกีฬาทีมที่ชนะมักเกิดจากโค้ชที่ดี” ในบางครั้งการเปลี่ยนรูปแบบของธุรกิจอาจจะเรียนรู้จากคนที่เก่งกว่า โดยอาจหาที่ปรึกษามืออาชีพเข้ามาร่วมพูดคุยกัน และที่สำคัญการมีผู้เชี่ยวชาญมาเป็นตัวกลางจะช่วยลดความบาดหมางกันในครอบครัวได้ เพราะที่สำคัญเป้าหมายธุรกิจครอบครัว คือ การส่งต่อให้ธุรกิจมีความมั่นคง โดยเน้นการถ่ายทอดความรู้จากรุ่นสู่รุ่น

การปรับเปลี่ยนธุรกิจครอบครัวอาจจะเป็นเรื่องเปราะบาง เพราะนอกจากธุรกิจแล้วยังเป็นเรื่องความสัมพันธ์กันในครอบครัว แต่หากมีการวางแผนและมีสื่อสารกันอย่างสม่ำเสมอ ย่อมช่วยให้ธุรกิจเติบโตได้อย่างมั่นคง

บทความแนะนำ