Megatrends…ผู้ชนะ ท่ามกลางวิกฤต COVID-19

วันที่ 21 พ.ค. 2563 เวลา 07:55 น.
Megatrends…ผู้ชนะ ท่ามกลางวิกฤต COVID-19
คอลัมน์ I Wish You Wealth โดย...วิศรุต จารุอนันตพงษ์ Wealth Manager AFPT? ธนาคารทิสโก้

ในปีนี้คงไม่มีใครปฏิเสธได้ว่าสภาพเศรษฐกิจทั่วโลกจะต้องพบกับภาวะถดถอย (Recession) จากการระบาดของ COVID-19 ซึ่งกระทบต่อกิจกรรมทางเศรษฐกิจในทุกภาคส่วน โดยผลประกอบการไตรมาสที่ 1 ปี 2020 ของบริษัทจดทะเบียนในดัชนี S&P500 นั้น ลดลง -6.9% YoY แม้แต่ละประเทศจะใช้นโยบายผ่อนคลายการเงินและการคลังเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจแล้วก็ตาม แต่ก็ยังเหมือนจะไม่เพียงพอ อย่างไรก็ดีท่ามกลางภาวะถดถอยทางเศรษฐกิจเช่นนี้ ยังมีกลุ่มบริษัท Megatrends อาทิ กลุ่ม E-commerce, Digital Helthcare และ Edutainment ที่กลับเติบโตอย่างก้าวกระโดด ซึ่งสะท้อนจากผลประกอบการบริษัทฯ ที่จะส่งผลต่อราคาหุ้นในอีกต่อหนึ่ง จนอาจกล่าวได้ว่า COVID-19 เป็นตัวเร่งทำให้พฤติกรรมมนุษย์เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และส่งผลบวกต่อธุรกิจ Megatrends ที่สามารถรับมือกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวได้

จากสถานการณ์ COVID-19 ทำให้ประชากรทั่วโลกต้องปรับตัวเข้าสู่สังคมออนไลน์เพิ่มขึ้นผ่านการซื้อสินค้าและการใช้บริการต่างๆ อาทิ การซื้อสินค้าผ่าน Amazon หรือ Ebay, การขอคำปรึกษาจากแพทย์ผ่านช่องทางอินเทอร์เน็ต ตลอดจนการเรียนหรืออบรมผ่านช่องทางออนไลน์ต่างๆ ส่งผลให้บริษัทในธุรกิจที่เป็น Megatrends นี้ นอกจากผลประกอบการจะไม่ผันผวนไปตามภาวะเศรษฐกิจแล้ว กลับยังได้ประโยชน์จากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นอย่างมาก โดยเราอาจแบ่งได้เป็น 3 กลุ่มธุรกิจด้วยกัน ได้แก่

E-commerce หรือ ธุรกิจซื้อ-ขายของออนไลน์ ซึ่งเป็นกลุ่มหนึ่งที่ได้ประโยชน์มากที่สุดจากมาตรการ Lockdown ของแต่ละประเทศทั่วโลก ทำให้ประชากรต้องสั่งซื้อสินค้าต่างๆ ผ่านช่องทางออนไลน์แทนการออกไปซื้อของที่ห้างสรรพสินค้า หรือห้างค้าปลีกต่างๆ ทำให้ผลประกอบการบริษัทในกลุ่ม E-commerce เติบโตขึ้นอย่างก้าวกระโดด อาทิ บริษัท Chegg ผู้ให้บริการ เช่า, ซื้อ-ขาย หนังสือเรียนออนไลน์ได้ประกาศผลประกอบการ 1Q2020 โดยรายได้ของบริษัทเติบโตถึง 35% YoY อีกทั้งยังมีจำนวนผู้เข้าใช้บริการเพิ่มขึ้นถึง 35% YoY อีกด้วย หรือ บริษัท Netflix ซึ่งเป็นผู้นำเสนอรายการบันเทิงผ่านอุปกรณ์เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตประกาศผลกำไรสูงสุดเป็นประวัติการณ์ หรือเติบโตกว่า 100% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า นอกจาก 2 บริษัทข้างต้นแล้ว ยังมีบริษัทอีกเป็นจำนวนมากที่เติบโตได้อย่างก้าวกระโดดท่ามกลางสถานการณ์ COVID-19 ส่งผลให้กองทุน Amplify Online Retail ETF (IBUY:US) ซึ่งเป็นกองทุน ETF ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์อเมริกา สามารถสร้างผลตอบแทนได้เป็นอย่างดี โดยกองทุนปรับเพิ่มขึ้นมากว่า 50% จากจุดต่ำสุดในเดือนมีนาคม 2020

Digital Healthcare หรืออุตสาหกรรมการแพทย์ที่มีการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมเข้ามาเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาพยาบาล ซึ่งเป็นธีม Megatrends ที่กำลังถูกพูดถึงมากที่สุดในขณะนี้ ไม่ว่าจะเป็นบริการเข้าพบแพทย์ผ่านช่องทางออนไลน์ หรือที่เรียกว่า Telemedicine โดยผู้นำตลาดอย่างบริษัท Teledoc ประกาศว่าในช่วงไตรมาส 1 ที่ผ่านมามีจำนวนผู้เข้าใช้บริการกว่า 2 ล้านคน หรือเพิ่มขึ้นราว 92% จากปีก่อนหน้า หรือจะเป็นตัวยาและวัคซีนที่มีการใช้เทคโนโลยีชีวภาพเข้ามาพัฒนาประสิทธิภาพการรักษา ซึ่งเรียกว่า Biotechnology โดยในหลายๆ บริษัทกำลังพัฒนายาและวัคซีนเพื่อใช้ต่อสู้กับโรค COVID-19 และในปัจจุบันบริษัท Moderna ได้มีการทดลองวัคซีนต้านไวรัส COVID-19 ในมนุษย์และสามารถกำจัดเชื้อในร่างกายไปได้ โดยกองทุน Credit Suisse Lux Digital Health Equity (CSGDIBU:LX) ซึ่งมีการลงทุนในหุ้นกลุ่ม Digital Health สามารถสร้างผลตอบแทนโดดเด่นด้วยการปรับตัวขึ้นจากจุดต่ำสุดในเดือนมีนาคมที่ผ่านมาได้กว่า 60%

Edutainment อุตสาหกรรมด้านการศึกษาออนไลน์ที่มีการประยุกต์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเข้ามาเพื่อสร้างความบันเทิงให้กับผู้เรียน (Edutainment + Education) โดยครอบคลุมบริการตั้งแต่ผู้ให้บริการ E-learning หรือ สถาบันฝึกอบรมต่างๆ (Innovation Service), ผู้ผลิตเนื้อหาสื่อการสอน (Digital Content) และระบบหรืออุปกรณ์ต่างๆ ที่ช่วยให้การเรียนมีประสิทธิภาพมากขึ้น (System and Tools) ซึ่งบริการเหล่านี้ นอกจากจะทำให้ผู้เรียนได้ความรู้แล้ว ยังได้รับความสนุกสนาน ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการเรียนที่เพิ่มมากขึ้น ซึ่ง COVID-19 ทำให้ผู้ใช้บริการจำนวนมากต้องเข้ามาใช้บริการดังกล่าว ส่งผลดีต่อบริษัทในกลุ่ม Edutainment เป็นอย่างมาก อาทิ บริษัท GSX ให้บริการแพลตฟอร์มออนไลน์ในการเรียนพิเศษนอกห้องเรียน สำหรับนักเรียน K-12 (การศึกษาขั้นพื้นฐาน) ในประเทศจีน ที่สามารถเรียนได้พร้อมกันถึง 100,000 คน และด้วยบริการของบริษัททำให้เจ้าของ Content สามารถขยายตลาดจากจำนวนผู้ใช้บริการที่เพิ่มขึ้น ในด้านของผู้เรียนก็สามารถเข้าถึงบทเรียนต่างๆ ได้โดยง่ายในต้นทุนที่ต่ำ และสำหรับบริษัทเจ้าของแพลตฟอร์มหรือโปรแกรมจะได้ส่วนแบ่งจากรายได้ที่เกิดขึ้น จะเห็นได้ว่าด้วยบริการของบริษัท GSX ต่างช่วยเหลือและสนับสนุนผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ทำให้บริษัท GSX เติบโตอย่างรวดเร็ว โดยรายได้ของบริษัทเติบโตกว่า 300% ในช่วง 1 ปีที่ผ่านมา ซึ่งกองทุน Credit Suisse Lux Edutainment Equity Fund (CRLEEIU:LX) ที่มีการลงทุนในหุ้นของอุตสาหกรรม Edutainment สามารถสร้างผลตอบแทนได้กว่า 35% จากจุดต่ำสุดเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมา

จากข้อความข้างต้นจะพบว่า ถึงแม้แต่ละประเทศทั่วโลกจะประสบปัญหาการแพร่ระบาดของ COVID-19 ซึ่งทำให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจต้องหยุดชะงัก แต่บริษัทในกลุ่ม Megatrends ทั้ง 3 อุตสาหกรรม มีผลประกอบการที่เติบโตอย่างก้าวกระโดด และช่วยหนุนราคาหุ้นบริษัทฯ ในกลุ่มอุตสาหกรรมดังกล่าว โดยในช่วงตั้งแต่ต้นปีจนถึงวันที่ 15 พฤษภาคม 2020 กองทุน Amplify Online Retail ETF (IBUY:US), Credit Suisse Lux Digital Health Equity (CSGDIBU:LX) และ Credit Suisse Lux Edutainment Equity Fund (CRLEEIU:LX) สามารถสร้างผลตอบแทนได้ 17.92%, 18.87% และ -6.90% ตามลำดับ ในขณะที่กองทุน iShares MSCI All Country World ETF (ACWI:US) ซึ่งเป็นตัวแทนของภาพรวมตลาดหุ้นทั่วโลก มีผลการดำเนินงาน -14.52% ในช่วงเดียวกัน ดังแสดงในแผนภาพที่ 1

จะเห็นได้ว่าการลงทุนในหุ้นกลุ่ม Megatrends ที่มีการเติบโตที่มั่นคง และอยู่ในกระแสหลักในการเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมมนุษย์ อีกทั้งยังได้ประโยชน์ในสถานการณ์ COVID-19 สามารถสร้างผลตอบแทนได้อย่างดีเยี่ยม ท่ามกลางความกังวลของนักลงทุน และผลประกอบการบริษัทจดทะเบียนในภาพรวมที่ปรับตัวลดลง