ลงทุนด้วยความเข้าใจ ไม่ใช่ด้วยความโลภ (มากเกินควร)

วันที่ 02 ม.ค. 2563 เวลา 10:58 น.
ลงทุนด้วยความเข้าใจ ไม่ใช่ด้วยความโลภ (มากเกินควร)
คอลัมน์ ห้องความรู้บัวหลวง

เรื่อง ลงทุนด้วยความเข้าใจ ไม่ใช่ด้วยความโลภ (มากเกินควร)

โดย บัญชา ตรีบวรสมบัติ

กองทุนบัวหลวง

.............................................................................

ความโลภ โกรธ หลง กลัว เป็นธรรมชาติพื้นฐานที่ติดตัวมากับมนุษย์ทุกคนตั้งแต่เกิด และเป็นเหตุให้มนุษย์วนเวียนอยู่ในความทุกข์ หากไม่รู้จักและควบคุมได้ดีพอ รวมถึงการลงทุนด้วย ถ้าจะบอกว่าไม่โลภเลยก็คงไม่มีใครมาลงทุน

หลายครั้งที่การลงทุนให้ผลตอบแทนไม่น่าพอใจสักเท่าไหร่ โดยเฉพาะการลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยง อาทิ หุ้นสามัญ กองทุนรวมหุ้นในประเทศ หรือกองทุนที่ลงทุนในหุ้นต่างประเทศ จุดอ่อนที่ทำให้เราลงทุนผิดพลาด ก็คือ ความโลภหรือความกลัวที่ไม่สมเหตุสมผลกันนั่นเอง

ข้อดีของความโลภก็ยังพอมีบ้าง คือ เป็นสิ่งที่คอยผลักดันให้มนุษย์ทำสิ่งต่างๆ เพื่อให้ชีวิตมนุษย์ก้าวหน้าไปได้ แต่การถูก “ครอบงำ” ด้วยความโลภ เป็นสิ่งที่ต้องหลีกเลี่ยงเป็นอย่างยิ่ง เมื่อใดก็ตาม ที่คุณปล่อยให้ความโลภเข้าครอบงำ เมื่อนั้น คุณจะขาดสติ

เมื่อใดที่คุณขาดสติในการลงทุน เมื่อนั้น คือ โอกาสที่คุณจะลงทุนผิดพลาดได้และอาจจะต้องเสียเงิน โดยเฉพาะการลงทุนที่มีผู้อ้างว่า ท่านจะได้อัตราผลตอบแทนสูงๆ ในระยะเวลาอันสั้น การลงทุนที่รับประกันผลตอบแทนในอัตราที่สูง การลงทุนที่เหมือนแชร์ลูกโซ่ หรือการลงทุนที่ไม่ถูกกฎหมาย ซึ่งท่านต้องตระหนักและหลีกเลี่ยง

ในโลกแห่งความเป็นจริงนั้น การลงทุนที่ให้ผลตอบแทนคาดหวังที่สูงนั้นพอมีอยู่ แต่ต้องแลกมาด้วยความรู้ความเข้าใจถึงลักษณะสินทรัพย์หรือธุรกิจที่ลงทุน ต้องมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ การประเมินและคาดการณ์สถานการณ์และความเสี่ยง รวมถึงความอดทนรอคอยและใช้ระยะเวลาการลงทุนที่ให้สินทรัพย์ดังกล่าวออกดอก-ออกผลงอกงาม

ที่สำคัญ คือ ควรจะต้องมีการกระจายการลงทุนในสินทรัพย์หรือประเภทธุรกิจด้วย เพราะแม้นว่า ท่านลงทุนในสินทรัพย์หรือธุรกิจเพียง 1-2 ประเภท ก็เปรียบเสมือนการวางไข่ทั้งหมดไว้ในตะกร้าใบเดียว ทั้งนี้ สำหรับท่านที่ไม่มีเวลาหรือยังไม่มีความชำนาญมากพอที่จะลงทุนในหุ้นสามัญด้วยตนเอง ก็อาจใช้วิธีการลงทุนผ่านกองทุนรวมที่ท่านชอบสไตล์การลงทุนก็เป็นทางออกที่ดี

ที่สุดนี้ พึงระวัง เพราะธรรมชาติของทุกการลงทุนมีความเสี่ยง บางครั้งตลาดการเงินหรือสถานการณ์ทางเศรษฐกิจอาจจะไม่เป็นใจ ทั้งๆ ที่ท่านวางแผนการลงทุนเป็นอย่างดี ท่านต้องรู้จักนิ่งแล้วคิดวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานและปรับกลยุทธ์การลงทุนแบบค่อยเป็นค่อยไป การใช้สติยับยั้งความโลภและความกลัวภายในใจของท่านเอง ให้ไม่ทำการซื้อหรือขายโดยไม่สมเหตุสมผล ก็จะช่วยให้ท่านปลอดภัยจากการลงทุนไม่มากก็น้อย รวมถึงการมีวินัยในการออมและการลงทุนด้วย และหากท่านทำเช่นนี้บ่อยๆ ก็เชื่อมั่นว่า จะสามารถนำพาให้ท่านบรรลุเป้าหมายทางการเงินที่ได้วางแผนไว้ในที่สุด

“ออมก่อน รวยกว่า”