ใกล้สิ้นปีแล้ว ซื้อ RMF กองไหนดี

วันที่ 19 ธ.ค. 2562 เวลา 18:01 น.
ใกล้สิ้นปีแล้ว ซื้อ RMF กองไหนดี
คอลัมน์ ห้องความรู้บัวหลวง

เรื่อง ใกล้สิ้นปีแล้ว ซื้อ RMF กองไหนดี

โดย ศรศักดิ์ สร้อยแสงจันทร์

ทีมงาน BF Knowledge Center กองทุนบัวหลวง

...............................................................

ช่วงปลายปี โดยเฉพาะเดือนธันวาคม คำถามยอดฮิตที่นักลงทุนชอบถามก็คือ “จะสิ้นปีแล้ว ยังไม่ได้ซื้อกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) เลย ปีนี้มีกองทุนไหนดีๆ น่าลงทุน ขอคำแนะนำหน่อย” นักลงทุนคงคาดหวังว่า ผู้แนะนำการลงทุนจะชี้เป้ากองทุนที่ให้ผลตอบแทนดีๆ ให้ ถ้าต้องให้คำแนะนำแบบง่ายๆ ขอใช้อายุของนักลงทุนเป็นเกณฑ์ในการเลือกกองทุน RMF ดังนี้

1.นักลงทุนที่มีอายุไม่เกิน 40 ปี ขอแนะนำให้ลงทุนในกองทุน RMF ตราสารทุนหรือหุ้น เพราะท่านยังมีเวลาออมและลงทุนอีกนานหลายปี กว่าจะได้ใช้เงินก้อนนี้ในวัยเกษียณ จึงสามารถลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยง ซึ่งให้ผลตอบแทนที่ดีระยะยาวได้ กองทุนหุ้น RMF มีให้เลือกมากมาย โดยแยกประเภทให้เลือกง่ายๆ ดังนี้

•กองทุนที่ลงทุนในหุ้นได้ทั้งตลาด (Market)กับ กองทุนที่ลงทุนเฉพาะอุตสาหกรรม (Sector)

•กองทุนที่ลงในตลาดหุ้นไทย กับ กองทุนหุ้นต่างประเทศ

ตัวอย่างเช่น บลจ.บัวหลวง มีกองทุนบัวหลวงตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ (BERMF)บัวหลวงทศพลเพื่อการเลี้ยงชีพ (B-TOPTENRMF) บัวหลวงโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการเลี้ยงชีพ (IN-RMF) บัวหลวงปัจจัย 4 เพื่อการเลี้ยงชีพ (BBASICRMF)บัวหลวงโกลบอลอินโนเวชั่นและเทคโนโลยี เพื่อการเลี้ยงชีพ (B-INNOTECHRMF) และ บัวหลวงโกลบอลเฮลธ์แคร์เพื่อการเลี้ยงชีพ (BCARERMF)

2.ท่านที่มีอายุมากกว่า 40 ปี แต่ไม่เกิน 55 ปี ได้สะสมเงินลงทุนมาได้พอสมควร ขอแนะนำให้ปรับลดระดับความเสี่ยง โดยลงทุนในกองทุนผสม หรือกองทุนสินทรัพย์ทางเลือกที่ มีความเสี่ยงปานกลาง ทั้งเงินเดิมที่ได้สะสมมาและเงินที่จะลงทุนเพิ่ม

กองทุนที่น่าสนใจได้แก่

•บัวหลวงหุ้น 25% เพื่อการเลี้ยงชีพ (B25RMF)

•บัวหลวงเฟล็กซิเบิ้ลเพื่อการเลี้ยงชีพ (BFLRMF)

•ฟันด์ออฟฟันด์ บัวหลวงโครงสร้างพื้นฐาน & อสังหาริมทรัพย์เพื่อการเลี้ยงชีพ (B-IR-FOFRMF)

3.นักลงทุนที่กำลังจะเข้าสู่วัยเกษียณ (อายุ 55 ปีขึ้นไป) ซึ่งได้เก็บเงินมามากพอแล้ว จะต้องใช้เงินที่เก็บสะสมมา ภายในเวลาไม่เกิน 5 ปีข้างหน้า ควรลดสินทรัพย์เสี่ยงและลงทุน ในสินทรัพย์ปลอดภัยเพื่อเน้นรักษาเงินออม ขอแนะนำให้เปลี่ยนไปลงทุนใน กองทุนตราสารหนี้ RMF ทั้งหมด

หากนักลงทุนต้องการลงทุนในสินทรัพย์ที่หลากหลายประเภท เพื่อกระจายความเสี่ยงและหาผลตอบแทนที่เหมาะสม แนะนำให้ใช้แผนการลงทุนแบบพอร์ตที่มีการจัดสรรสินทรัพย์ (Asset Allocation) โดยกองทุนบัวหลวงมีแผนลงทุน 5 แบบ ตามระดับความเสี่ยงให้นักลงทุนได้เลือก ดังนี้

1.พอร์ตเสี่ยงสูงมาก อายุที่เหมาะสม 20 - 29 ปี

2.พอร์ตเสี่ยงสูง อายุที่เหมาะสม 20-29 ปี

3.พอร์ตเสี่ยงปานกลาง-สูง อายุที่เหมาะสม 30 - 39 ปี

4.พอร์ตเสี่ยงปานกลาง-ต่ำ อายุที่เหมาะสม 40 - 55 ปี

5.พอร์ตเสี่ยงต่ำ 55 ปี ขึ้นไป

แต่คำแนะนำทั้ง 2 วิธี ยังพิจารณาเฉพาะปัจจัยด้านอายุของนักลงทุนเพียงอย่างเดียว วิธีที่ดีที่สุดในการเลือกแผนลงทุนและกองทุนที่เหมาะสม ควรพิจารณาจากปัจจัยอื่นๆ ประกอบด้วย ได้แก่ ความรู้ ประสบการณ์ด้านการลงทุน ระดับความเสี่ยงที่นักลงทุนยอมรับได้ ระยะเวลาในการใช้เงิน สัดส่วนเงินที่ลงทุน โดยนักลงทุนสามารถพิจารณาได้ด้วยตัวเอง เพียงทำแบบประเมินความเสี่ยงซึ่งจะประเมินจากข้อมูลของแต่ละคนและให้คำแนะนำว่า ท่านเหมาะสมกับแผนการลงทุนแบบใดขอให้ทุกท่านประสบความสำเร็จกับกองทุนและแผนการลงทุนที่ท่านเลือกนะครับ