7 เคล็ดลับ เตรียมตัวเกษียณที่คุณเริ่มได้ทันที

วันที่ 12 พ.ย. 2562 เวลา 15:00 น.
7 เคล็ดลับ เตรียมตัวเกษียณที่คุณเริ่มได้ทันที
คอลัมน์ Investment Tracker

7 เคล็ดลับ เตรียมตัวเกษียณที่คุณเริ่มได้ทันที

โดย บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร

...........................................................

1.เริ่มออมเงิน

คุณควรเริ่มออมเงินตั้งแต่ตอนนี้ เพราะนิสัยการออมจะตอบแทนคุณในอนาคต อาจจะเริ่มจากเงินจำนวนไม่มากแล้วค่อยๆ เพิ่มขึ้นอย่างสม่ำเสมอ โดยให้ความสำคัญกับการออมเพื่อการเกษียณเป็นอันดับแรก พร้อมหมั่นทบทวนแผนและมีวินัยในการออมเพื่อไปให้ถึงเป้าหมาย เพราะไม่มีคำว่าสายสำหรับการออม

2.รู้จักตัวเอง

การเกษียณ คือ การปล่อยวางจากชีวิตการทำงาน และเริ่มใช้ชีวิตใหม่ด้วยเงินก้อนที่คุณเก็บออมไว้ มนุษย์เงินเดือนแต่ละคนจะมีแผนการเกษียณแตกต่างกันออกไปตามมาตรฐานคุณภาพชีวิตที่ต้องการ ซึ่งจะสอดคล้องกับเงินออมที่สะสมมาก่อนเกษียณ ดังนั้นการวางแผนเกษียณจึงมีบทบาทสำคัญเพื่อหาจุดสมดุลระหว่างเงินออมและคุณภาพชีวิตที่ดีหลังเกษียณ

3.สร้างนิสัยการออม

หากคุณมีสวัสดิการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (Provident Fund) คุณควรใช้โอกาสนี้ออมเงินเข้ากองทุนให้มากที่สุด เพื่อรับสิทธิประโยชน์ทางภาษี สร้างนิสัยการเก็บออม และสร้างรากฐานชีวิตในวัยเกษียณที่ดีให้กับตัวคุณเอง

4.ศึกษาแผนลงทุนที่เหมาะกับตัวเอง

คุณควรศึกษาแผนลงทุนของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เพราะการเลือกแผนการลงทุนที่เหมาะกับตัวคุณ จะช่วยเปิดรับผลตอบแทนที่ดีในระยะยาว เพื่อสร้างชีวิตในวัยเกษียณที่มีคุณภาพ และช่วยหลีกเลี่ยงการแบกรับความเสี่ยงที่คุณไม่สามารถยอมรับและเข้าใจได้ แต่ควรระมัดระวังการเปิดรับความเสี่ยงที่น้อยเกินไป เพราะอาจทำให้ยากต่อการไปถึงเป้าหมาย

5.สร้างกองทุนเพื่อการเกษียณเพิ่ม

นอกเหนือจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแล้ว คุณควรสร้างบัญชีลงทุนเป็นกองทุนเพื่อการเกษียณเพิ่ม และแยกกองทุนเพื่อการเกษียณออกจากเงินลงทุนส่วนอื่นๆ เพื่อไม่ให้ค่าใช้จ่าย หรือเหตุการณ์ไม่คาดฝันทำให้แผนเกษียณของคุณต้องสะดุด

6.เก็บแล้วเก็บเลย

คุณไม่ควรใช้เงินจากกองทุนเพื่อการเกษียณก่อนกำหนด เพราะหากคุณนำเงินในกองทุนเพื่อการเกษียณออกมาใช้ก่อนถึงวัยเกษียณ คุณไม่เพียงจะสูญเสียเงินต้นที่ลงทุน แต่คุณยังสูญเสียผลตอบแทนที่คุณควรจะได้ในอนาคต ซึ่งหมายถึงคุณภาพชีวิตในวัยเกษียณที่ลดลง

7.หมั่นศึกษาหาความรู้เรื่องการลงทุน

นอกจากการออมเงินแล้ว การนำเงินออมบางส่วนไปลงทุนก็มีความสำคัญไม่แพ้กัน ดังนั้นคุณควรหมั่นศึกษาประเภทของสินทรัพย์การลงทุน เพราะจะช่วยเปิดโอกาสการลงทุนและช่วยลดความเสี่ยงโดยรวมด้วยการกระจายการลงทุนไปในสินทรัพย์ที่หลากหลายมากขึ้น