ประกันสังคม เงินออมเกษียณที่ท่านอาจยังไม่รู้

วันที่ 29 ต.ค. 2562 เวลา 07:00 น.
ประกันสังคม เงินออมเกษียณที่ท่านอาจยังไม่รู้
คอลัมน์ Investment Tracker

เรื่อง ประกันสังคม เงินออมเกษียณที่ท่านอาจยังไม่รู้

โดย บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร ..............................................................................

การออมและลงทุนเพื่อการเกษียณเป็นเรื่องจำเป็นสำหรับทุกคน เพื่อสร้างอนาคตที่มั่งคั่งและสะดวกสบายในช่วงบั้นปลายชีวิต

โดยทั่วไปแล้วนักลงทุนมักนิยมออมเพื่อการเกษียณผ่านลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) และกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เพื่อรับสิทธิประโยชน์ทางภาษีในปีปัจจุบันและมีเงินใช้ในอนาคตเมื่อแก่เฒ่าไปพร้อมกัน

อันที่จริงแล้ว ผู้ออมเงินที่เป็นสมาชิกประกันสังคนหรือเรียกอีกอย่างว่า ผู้ประกันตน ยังมีเงินอีกส่วนหนึ่งที่ท่านอาจมีแต่ยังไม่รู้ตัว ที่เรียกกันว่า “กองทุนชราภาพ”

กองทุนชราภาพ เป็นส่วนหนึ่งของเงินค่าประกันสังคมที่จะหัก 5% ของเงินเดือน สูงสุดไม่เกิน 750 บาท เพื่อความเข้าใจที่ครบถ้วน เรามาควรมาทำความเข้าใจกันก่อนว่า เงินประกันสังคมที่เราจ่ายกันทุกเดือนๆ นี้ให้สิทธิอะไรแก่เราบ้าง

เงินประกันสังคมถูกแบ่งออกเป็น 3 ส่วนดังนี้

 

ผู้ที่นำส่งเงินประกันสังคมต่อเนื่อง จะได้รับเงินกองทุนชราภาพโดยรูปแบบและจำนวนที่ได้รับหลังเกษียณจะแตกต่างกันโดยขึ้นอยู่กับปัจจัยดังนี้

รูปแบบ รูปแบบของเงินกองทุนชราภาพที่ผู้ประกันตนจะได้รับขึ้นอยู่กับอายุงาน ถ้าอายุงานมากกว่า 15ปี (180 เดือน) จะได้รับเป็นเงินบำนาญ (ทยอยรับทุกเดือนตลอดชีวิต) แต่ถ้าอายุงานน้อยกว่า 15 ปี จะได้รับเป็นเงินบำเหน็จ (รับเป็นก้อนครั้งเดียว)

จำนวนเงินในกรณีที่ได้รับ “เงินบำเหน็จ” โดยผู้ประกันตนส่งเงินสมทบไม่ถึง 12 เดือน จะได้รับเงินสมทบในส่วนของผู้ประกันตนคืนไปเท่านั้น

แต่ถ้าสมทบครบตั้งแต่ 12 เดือนขึ้นไป แต่ไม่ถึง 15 ปี จะได้เงินทั้งหมด 3 ส่วน คือ เงินสมทบของผู้ประกันตน เงินสมทบของนายจ้าง และผลประโยชน์ตอบแทน

ในส่วนของกรณีที่ได้รับ “เงินบำนาญ” โดยสมทบครบ 15 ปี แต่ไม่เกิน 20 ปี จะได้รับอัตราเงินบำนาญที่ 20 % ของเงินเดือนเฉลี่ย 60 เดือนล่าสุด สูงสุดไม่เกิน 15,000 บาท แต่ถ้าสมทบเกินกว่า 20 ปีเป็นต้นไปจะได้รับอัตราเงินบำนาญเพิ่มโดยนับจากปีส่วนเกิน ปีละ 1.5%

เมื่อทราบกันอย่างนี้แล้ว เราไม่ควรปล่อยประกันสังคมให้ขาดอายุเพื่อจะได้รับเงินบำนาญตอนเกษียณไปใช้ตลอดชีวิต ที่สำคัญที่สุด ท่านควรออมและลงทุนเพื่อการเกษียณ เพราะเงินจากกองทุนชราภาพคงไม่พอให้เราใช้ชีวิตในวัยเกษียณอย่างสุขสบายอย่างแน่นอน

ข่าวที่เกี่ยวข้องในอดีต