เหตุผลที่ควรลงทุนในหุ้นปันผล

วันที่ 30 ก.ย. 2562 เวลา 07:58 น.
เหตุผลที่ควรลงทุนในหุ้นปันผล
คอลัมน์ Healthy Wealth

เรื่อง เหตุผลที่ควรลงทุนในหุ้นปันผล

โดย เสาวลักษณ์ คำวิลัยศักดิ์

บลจ.เอ็มเอฟซี

...................................................

ความไม่แน่นอนของการเจรจาการค้าระหว่างสหรัฐฯ กับจีน และความกังวลต่อทิศทางการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลก ทำให้การลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยงมีความผันผวนมาก ขณะที่ธนาคารกลางที่สำคัญของโลกดำเนินนโยบายแบบผ่อนคลายเพิ่มขึ้น อัตราดอกเบี้ยทั่วโลกอยู่ในระดับต่ำลง ทำให้การลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยง เช่น หุ้นสามัญน่าสนใจมากขึ้น เนื่องจากส่วนต่างอัตราผลตอบแทนของหุ้นและของพันธบัตร (Earning Yield) สูงขึ้น ดังนั้น ความผันผวนดังกล่าว จึงอาจมองเป็นโอกาสที่จะเข้าลงทุนและได้ประโยชน์จากราคาหุ้นที่ปรับตัวลง

อย่างไรก็ตาม หากนักลงทุนที่สามารถยอมรับความเสี่ยงได้และต้องการลงทุนเพื่อให้ได้ผลตอบแทนสูงกว่าการฝากเงินหรือการลงทุนในตราสารหนี้ ยังมีความกังวล หรือมีอาการกล้าๆ กลัวๆ การลงทุนในหุ้นปันผลอาจเป็นทางเลือกหนึ่งเพื่อลดความเสี่ยงจากการลงทุนในหุ้นทั่วไปในจังหวะที่ตลาดหุ้นมีความผันผวนและหุ้นปันผลยังสร้างกระแสเงินสดระหว่างทางของการลงทุนเพื่อชดเชยรายได้ที่หายไปจากสภาวะดอกเบี้ยต่ำในช่วงเวลานี้

หุ้นปันผล คือ หุ้นที่ให้ผลตอบแทนเป็นเงินสดหรือหุ้นสามัญออกใหม่ในปีที่บริษัทมีกำไรจากการดำเนินกิจการ หรือบริษัทมีกำไรสะสมต่อเนื่อง ซึ่งบริษัทที่มีการจ่ายเงินปันผลมักจะอยู่ในอุตสาหกรรมที่ไม่ค่อยอ่อนไหวต่อภาวะเศรษฐกิจ อีกทั้งยังเป็นธุรกิจที่มีการเติบโตสม่ำเสมอ มีสถานะทางการเงินที่มั่นคง และนักลงทุนส่วนใหญ่ที่ถือหุ้นปันผลจะเป็นนักลงทุนระยะยาวเพื่อให้เงินลงทุนเติบโต

ดังนั้น หุ้นประเภทนี้จึงมีความผันผวนต่ำ จากสถิติของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พบว่า อัตราการจ่ายเงินปันผลเฉลี่ยในช่วง 11 ปี ตั้งแต่ มกราคม 2551 ถึง ธันวาคม 2561 อยู่ที่ 3.5% ต่อปี แม้ว่าการลงทุนในหุ้นปันผลจะเป็นการลงทุนระยะยาว แต่นักลงทุนต้องติดตามการลงทุนอย่างต่อเนื่องและพิจารณาความเสี่ยงของบริษัทประกอบด้วย เพราะเงินปันผลที่จ่ายในอดีตไม่ได้หมายความว่าบริษัทจะสามารถจ่ายเงินปันผลได้ดีเช่นเดิมในอนาคต หากบริษัทมีผลการดำเนินงานแย่ลง ภาระหนี้สินเพิ่มขึ้นและ/หรือประสบกับภาวะขาดทุน

การตัดสินใจเลือกลงทุนในหุ้นปันผลอาจไม่ใช่เรื่องง่ายของนักลงทุน เพราะต้องวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานและความแข็งแกร่งทางการเงินของบริษัท แม้ว่าบริษัทจะมีประวัติการจ่ายเงินปันผล แต่นักลงทุนต้องพิจารณาความยั่งยืนและและที่มาของเงินปันผลว่ามาจากการดำเนินงานจริงๆ หรือเป็นเงินกู้ยืมมาจ่ายปันผล

เช่น ถ้ากำไรสุทธิต่ำลงแต่สามารถจ่ายปันผลได้ในระดับเดิม หรือการจ่ายเงินปันผลที่สูงกว่าปกติอาจเป็นปันผลพิเศษเกิดขึ้นเพียงครั้งเดียว ก็จะเป็นการจ่ายปันผลที่ไม่มีคุณภาพ หรือ ไม่ได้เกิดจากกำไรจากการดำเนินงานที่แท้จริงของบริษัท และที่สำคัญที่สุด คือ นักลงทุนควรพิจารณาแนวโน้มการจ่ายเงินปันผลในอนาคตซึ่งจะเกิดขึ้นได้ต้องมาจากผลการดำเนินในปัจจุบันและแนวโน้มการดำเนินธุรกิจในอนาคต เพราะผลประกอบการของบริษัทจะเป็นตัวกำหนดว่าผู้ถือหุ้นจะไดัรับเงินปันผลเท่าไหร่ และยังเป็นตัวกำหนดราคาหุ้นในตลาดหลักทรัพย์อีกด้วย

การลงทุนในหุ้นไม่ว่าจะประเภทไหนต้องมีความรู้ความเข้าใจ และศึกษารายละเอียดก่อนการลงทุน หากนักลงทุนต้องการลงทุนในหุ้นปันผลและมีไว้ในพอร์ตการลงทุน แต่ยังรู้สึกว่าการเลือกหุ้นปันผลเป็นเรื่องยากและไม่มีเวลาเพียงพอที่จะวิเคราะห์หุ้นปันผลรายตัว หรืออยากลงทุนในหุ้นปันผลหลายๆ ตัว แต่มีข้อจำกัดด้านเงินลงทุน นักลงทุนสามารถเลือกลงทุนผ่านกองทุนที่ลงทุนในหุ้นปันผลที่มีการกระจายลงทุนในหุ้นปันผลหลายตัว และในปัจจุบันยังสามารถเลือกลงทุนผ่านกองทุนที่ลงทุนหุ้นปันผลทั้งในประเทศและต่างประเทศเพื่อแสวงหาโอกาสจากการลงทุนที่เพิ่มขึ้น โดยก่อนตัดสินใจลงทุนควรศึกษาหนังสือชี้ชวน รายละเอียดกองทุน และขอคำแนะนำจากผู้แนะนำการลงทุนทุกครั้ง