ข้อคิดจากงานนำเสนอผลงานนักศึกษา วปอ.

  • วันที่ 09 ก.ย. 2562 เวลา 07:48 น.

ข้อคิดจากงานนำเสนอผลงานนักศึกษา วปอ.

คอลัมน์ เศรษฐกิจคิดง่ายๆ ดิจิทัล ตอนที่ 22/2562 โดย...สุรพล โอภาสเสถียร ผู้จัดการใหญ่ เครดิตบูโร

ข้อความจริงที่น่าสนใจจากงานรับฟังการแถลงผลการศึกษาเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีของนักศึกษาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) ที่ท่านนายกรัฐมนตรีได้ไปฟังบรรยายสรุปและได้มีการเผยแพร่ผ่านสื่อสังคมช่องทางต่างๆในเวลานี้ทั้งเอกสารสรุปและเอกสารนำเสนอ เป็นอะไรที่ผู้เขียนต้องขอบคุณเทคโนโลยีและการใจกว้างของผู้จัดทำที่ไม่หวงของเอาไว้อ่านกันเอง แต่ได้เผยแพร่ในวงกว้างในยุคของสังคมที่ควรจะได้มีการส่งเสริมให้ "อาหารสมอง" ลักษณะแบบนี้แพร่กระจายมากขึ้น ดีกว่าความพยายามที่จะใช้อำนาจหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากประชาชนมา "เล่นเกมส์" จับผิดกันโดยขาดเนื้อหาสาระ ทิ้งสิ่งที่เศรษฐกิจ สังคม ประชาชน จะได้รับประโยชน์และทำให้ประเทศเดินหน้าต่อไปได้

ข้อความที่เผยแพร่ได้กล่าวถึงดำริของท่านนายกรัฐมนตรีที่กล่าวไว้ว่า

... ปัญหาในวันนี้คือจะหารายได้จากที่ใด เพื่อดำเนินการด้านสาธารณสุข การศึกษา เพราะที่ผ่านมาเป็นการให้เปล่า ซึ่งต้องใช้เงินจำนวนมาก และจะเป็นภาระในอนาคต จึงขอให้ทุกคนช่วยกันคิดว่าจะทำอย่างไร ให้สอดรับกับสถานการณ์โลกที่เปลี่ยนไป ที่ผ่านมาเราพูดตลอดว่าจะทำให้ประเทศพ้นกับดักรายได้ปานกลาง แต่เมื่อดูตัวเลขรายได้และจีดีพี รวมถึงตัวเลขการพัฒนาแต่ละจังหวัด จะเห็นว่ามีความหลากหลายและแตกต่างกันไป เพราะบางจังหวัดยังไม่รู้ว่าจะไปทางไหน ไม่รู้จะใช้โมเดลอะไร เพราะตัวเลขต่ำทั้งหมด โดยเฉพาะการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ มีแบบสำรวจทั้งหมด 31 ข้อ ปรากฏว่าตกทุกจังหวัด ซึ่งเป็นสิ่งที่กังวล ไม่ว่าจะเป็นจีดีพีจังหวัดและจีดีพีรายหัว ศักยภาพและโอกาสของบางจังหวัด ก็แทบจะไม่มีเลย เรื่องนี้ไม่ได้ว่าใคร เพราะถือเป็นหน้าที่ของรัฐบาล ที่ต้องขับเคลื่อนให้ได้

ผู้เขียน : ภาพสะท้อนจะเห็นได้ว่าอาการของความสามารถในการหารายได้ ความแข็งแรง มั่นคง ทรงตัวได้ในการแข่งขัน ความรู้ที่ว่าจะต้องทำอะไร ทำอย่างไร และทำไปเพื่ออะไร ในสภาพแวดล้อมใหม่ที่ไม่เหมือนเดิมนั้น คนของเรายังต้องทำงานหนักอีกพอควร เราจะไปต่อได้อย่าง มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน จึงเป็นสิ่งที่ไม่ง่าย และอย่าไปคิดว่าจะมีอัศวินขี่ม้าขาวมาทำให้นะครับ งานนี้ถ้าอยากได้อยากเป็นต้องลงมือทำเอง ทำในหน้าที่การงานตนเอง อย่าเพิ่งไปเสนอหน้าเรื่องของคนอื่นเลย ทำของตัวเองให้ดีในทุกๆ คนที่สุดมันก็จะดีเอง ข้อความต่อไปคือ

.... ประเทศไทยมีปัญหาพอสมควร โดยปัญหาทั้งหมดอยู่ที่คนขาดความเชื่อมั่น ซึ่งปัญหานี้มาจากคำพูดของพวกเราทั้งสิ้น ถ้าทุกคนพูดว่ามันแย่ทั้งหมด ทั้งหมดก็จะแย่ตามเช่น จะไม่มีใครกล้าลงทุน เพราะกลัว ดังนั้นจึงต้องช่วยกันว่าปลุกทุกคนให้ช่วยกันดูแลประเทศชาติได้อย่างไร เพราะรัฐบาลทำคนเดียวไม่ไหว ไม่มีใครแก้ปัญหาได้คนเดียว ไม่มีประเทศใดทำได้ โดยเฉพาะประเทศที่เป็นประชาธิปไตยแบบเรา ประเทศที่เจริญเติบโตได้ คือประเทศที่เป็นสังคมประชาธิปไตย เราต้องแก้ไขปัญหาด้วยการสร้างความเข้าใจระหว่างกัน

ผู้เขียน : ภาพสะท้อนที่เด่นชัดคือ

1. ประเทศนี้เป็นของทุกคนในประเทศนี้

2. ประชาธิปไตยต้องแก้ด้วยการสร้างความเข้าใจระหว่างกันของคนในสังคม เอาคนนอกสังคมมาแก้มันก็ยากที่จะสำเร็จ

3.ภารกิจที่ศักดิ์สิทธิ์มันจะให้รัฐบาลแก้คนเดียวหรืออย่างไร ใครมันจะไปทำได้ มันต้องมาจากคนส่วนใหญ่ในประเทศนั้นๆ สิ

4. หนึ่งในภารกิจช่วยชาติคือ

4.1 พูดเรื่องจริงที่เป็นเรื่องดีๆของประเทศ ย้ำว่าต้องเป็นเรื่องจริง ปรุงแต่งไม่เอา

4.2 หยุดเรื่องที่ไม่จริง เรื่องทำร้ายกัน จะเกลียดตัวบุคคลก็ว่ากันไปแต่อย่าทำร้ายประเทศเพื่อล้มตัวบุคคล นึกถึงบาปบุญคุณโทษกันบ้าง อย่างน้อยตอนใส่สูทผูกเนคไทก่อนออกจากบ้านไปประชุมปรึกษาหารือให้ถามตัวเองหน้ากระจกว่าที่กำลังจะก้าวออกจากเรือนนอนนั้นไปทำสิ่งอันควรหรือสิ่งที่ไม่ควรแม้แต่จะคิด

คำว่า"ช่วยกันดูแลประเทศ" ที่ท่านนายกรัฐมนตรีได้กล่าวไว้ในข้อความ หากเป็นคนดีมีศีลมีธรรมจะเข้าใจได้ไม่ยาก...

ขอขอบคุณที่ติดตามครับ

ข่าวอื่นๆ

ข่าวอื่นๆ